¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDet må bli en kultur for heltid!ª Side 42 Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad Helse og sosial ¸ˇ¸ˇˇ€‹ Læretid på sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus er det første sykehuset i Oslo som har tatt inn lærlinger i helsearbeiderfaget. Tre lærlinger tok fagprøven rett før sommerferien. Side 29 ˇ€‹ Bekjemper journalsnoking Hvert år avsløres folk i helsevesenet som snoker i andres pasientjournaler, selv om det både er ulovlig og uetisk. Universitetssykehuset i Oslo innfører nye systemer som skal avsløre uvesenet. Side 30 ˇ€‹ Høstens valg FOKUS: Når Høyre og Frp mener at vi ikke trenger å velge mellom skattekutt og velferd, glemmer de hensikten med skatt  nemlig å fordele ressurser mellom offentlige og private formål. Side 40  Vi skal endre Helse-Norge Helsearbeidere fra hele landet har vært fem dager på Myskja-skolen. Der har de lært mer om å spre musikkterapi og redusere støy på sykehjem og andre institusjoner. Side 34 Fagbladet 8/2013 > 27 ¸ˇ¸ˇFoto: Erik M. Sundt fbaargang2013 fbseksjonHEL