¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇcolourbox.com Helsepersonell kan i utgangspunktet bare lese en journal dersom det er behandlingsmessig grunn til det. Taushetsplikt og forbud Helsepersonellets taushetsplikt er nedfelt i helsepersonelloven, paragraf 21. Taushetsplikten begrenser seg imidlertid ikke bare til å bevare taushet og aktivt forhindre spredning av pasientopplysninger til andre. Helsepersonellovens paragraf 21a inneholder også et forbud mot å skaffe seg taushetsbelagte opplysninger dersom det ikke er nødvendig for å yte helsehjelp til pasienten. Det samme gjelder i forbindelse med administrasjon av slik hjelp. Det er med andre ord ulovlig å tilegne seg kunnskap om pasienter dersom ikke dette er tjenstlig be- grunnet, uavhengig av om opplysningene videreformidles. Formålet med loven er å verne pasientens integritet og hindre unødvendig spred- ning av pasientopplysninger. om en sykepleier ved lungepoliklinikk er inne i journalen til en psykiatrisk pasient. Derimot er det ikke så usannsynlig at en lege ved lungeposten leser om en pasient på hjerteposten. Da vil systemet sannsynligvis ikke alarmere. Usikker størrelse på problemet Hvor mange som snoker i journalene er uklart. Styringsgruppa analyserte 7,3 millioner oppslag i siste halvår av 2011. Av disse fant systemet 150 oppslag som var vanskelige å forklare. Av disse igjen besluttet klinikklederne å se nærmere på 29 av oppslagene. Disse var kjennetegnet av en høy andel oppslag på kolleger, oppslag utenfor henvisningsperioden, oppslag uten dokumentasjon og oppslag på profilerte personer.  Saker som ikke lar seg forklare, går til en overordnet av den ansatte det gjelder slik at denne kan vurdere om tilfellet har en naturlig forklaring eller bør tas opp med den ansatte. Overtredelser kan føre til skriftlige advarsler, oppsigelse eller ytterste fall politianmeldelse, avhengig av omfanget, forteller Fosså. Men uforklarlige oppslag er ikke nødvendigvis ulovlig. En kollega kan for eksempel spørre en annen om råd og gi tillatelse til innsyn. Ille og farlig  Hvis jeg ikke kan stole på at det jeg skriver i journalen er konfidensielt, er det ille og farlig. Jeg har for eksempel kolleger i psykiatrien som har nølt > Fagbladet 8/2013 > 31 fbaargang2013 fbseksjonHEL