¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ Hvis de får musikk de lytter til, styrker det den dyrebare oppmerksomheten, sier Audun Myskja. Kurslederen legger ikke skjul på at det kan by på krevende gravearbeid å finne fram til den rette musikken.  For pleieren gjelder det å være der i de gode stundene, og bruke de små lommene av tid til å spille musikk og å se på reaksjonen, sier Myskja  vel vitende om at det ikke er lett for ansatte med små stillingsbrøker. Nøkkelen til suksess Audun Myskja forteller en historie om da han selv holdt på å gi opp å finne musikk til en eldre, urolig mann med demens. Emilª hadde kostet millionbeløp i ekstravakter, medisiner og ødelagt inventar. Han reagerte ikke positivt på de første musikkstykkene Myskja testet. Men så skjedde det noe da han fikk høre folkemusikk. Emil hadde vokst opp i Østerdalen. Da han var gutt, hadde han lært å spille fele.  Plutselig var det en melodi som vekket positive minner. Hele hans historie, hans kulturbakgrunn og kompetanse ble plugget inn, forteller Myskja. Og når du har funnet en melodi, er det litt lettere å utvide programmet.  Veien til suksess går via tilstrekkelig mange fiaskoer, gode intensjoner og en sterk beslutning  og 10.000 timer med trening. Musikken som virker Musikkterapi er langt mer enn å gi den enkelte mulighet til å høre det han eller hun er glad i. For mennesker med Parkinsons sykdom er det blant annet rytmen i musikken eller i en metronom (taktmåler) som kan få en ustø olding til å reise seg og gå som en unggutt. Også mennesker som er rammet av slag, kan oppleve at det blir lettere å gå når de hører på fast takt. Myskja mener at de som har fått slag, har godt av å synge; da beveger de munnen og holder svelgerefleksen ved like. Men sang behøver ikke være mer enn å finne en tone og få den ut, eller å nynne eller lalle på en melodi.  Munngymnastikk som å gjøre grimaser og rekke tunge stimulerer også den kognitive delen av hjernen, forteller han. FEM KURSDAGER I FLYT:  Musikken kan bringe oss over i flytsonen. Da kommer de kjappe replikkene, de gode samtalene, og vi glemmer smerten for ei stund, mener Audun Myskja. > Fagbladet 8/2013 > 35 fbaargang2013 fbseksjonHEL