¸ˇSI DET I FAGBLADET Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer  maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. ¸ˇ¸ˇ¸ˇVIKTIG JOBB: Stolte barnepleiere burde settes mer pris på. ved Nasjonalt Ammesenter i fire forskjellige grader. Behandling i lys utfører vi når barnet har for høyt bilirubin-innhold i blodet. Etter- byrdsstell, stell av mødre etter keisersnitt og observasjoner av mor, er oppgaver som barnepleier utfører sammen med jordmor. Videre er polikliniske undersøkelser av nyfødte og av mor en oppgave. Det går på amming, veiing av barnet, bilirubin-sjekk, brystbetennelse og omsorg av mor og barn. Liggetida på barselavdelingen er blitt kortere og medfører økt arbeidspress. Omsorgen blir berørt av dette, så selektering av dem med størst behov blir nødvendig. Samtidig er bemanningen redusert. Ved sykdom sliter vi derfor med å få vikarer, så kvaliteten blir i perioder lavere. Som seniorer blir vi slitne  særlig fordi det er vanskelig å godta nedsatt kvalitet på vår yrkesutøvelse. Faget er utrolig interessant, og hele staben, inkludert ledere, blir affisert. De nærmeste lederne våre er som regel svært positive til yrkesgruppa vår. De oppmuntrer oss og har god forståelse for vår yrkesutøvelse. Som stolte barnepleiere ønsker vi at også ledere i administrative stillinger ved sykehusene får en positiv holdning angående bemanning. For å yte vårt beste, er dette nødvendig. Underlig nok får ikke barnepleiere ved nyfødt-intensivavdeling måle opp og fylle på sukkervann til barn ved blodprøvetaking ved sykehuset vårt. Det kreves sykepleiere til denne oppgaven. Selv om foreldre etter opplæring kan utføre denne oppgaven hjemme. Som barnepleier stiller jeg meg uforstående til denne typen avgjørelser. De som reduserer våre oppgaver på denne måten, viser at de ikke har kunnskap om vår kompetanse. Vi barnepleiere har et sterkt ønske om å fortsette god yrkesutøvelse av faget vårt. Det gir stor trivsel og arbeidsglede å ha glade og trygge fødekvinner. Håper på endret holdning fra ledelsen på høyeste hold, til fordel for mor, far og barn. Barnepleiere er viktige for å sikre kvaliteten på avdel- ingene. Randi Glenne, barnepleier ved Vestre Viken helseforetak, Drammen og medlem av Fagforbundets faggruppe for helsefagarbeidere ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇbidra i helgene, og da er det spesielt at noen grupper sier vi vil ikkeª. Tar du en slik utdanning, skal det ikke være overraskende at du jobber turnus.ª Videre står det Mens loven sier at man maks skal jobbe annenhver helg, er hovedregelen for sykepleiere hver tredje helg. Blakstad viser til at mange hjelpepleiere jobber oftere helg enn sykepleiere.ª Ja, Kjellfrid, men dette gjelder ikke alle steder. Fagforbundet har hele tida jobbet for at de helgene som en jobber ekstra i året skal være planlagt, og bedre betalt enn vanlig. Det er jeg helt enig i! Det er mye bedre å planlegge at du skal jobbe to tre ekstra helger for at turnusen skal gå rundt, og få ekstra godt betalt, enn å få en telefon fredag formiddag om at du beordres på jobb hele helgen. Nekter du beordring, er det grunn nok for oppsigelse. For å få opp bemanningen, redusert ufrivillig deltid og få vekk alle overskuddsvaktene, må mange av sykepleierne ut på arbeidsplassen og ikke skjuleª seg blant kontorpersonell etc. Mange av sykepleierne forhandler seg fram til å jobbe hver sjette helg, og dette må dekkes inn av andre. En annen sak er at flere og flere helsefagarbeiderstillinger på sykehusene gjøres om til sykepleierstillinger slik at helsefagarbeiderne skvises ut av sykehusene. Jeg tar avstand fra dette! Vi trenger helsefagarbeiderne på sykehus og sykehjem, i hjemmetjenester og i tilrettelagte tjenester etc., ellers går det ikke rundt! Vi har en stor mangel på sykepleiere allerede i dag, hvordan skal det da bli dersom helsefagarbeideren blir borte? De er utrolig dyktige, og hva skulle vi gjort uten dem? Deres observasjonsevne og arbeidskapasitet er enorm, og hvis sykepleiere skal overta alt det flotte arbeidet som helsefagarbeideren gjør, da kan vi snakke om dårlig tid! Vi er avhengig av alle yrkesgrupper for at landet skal gå rundt! Vi må samarbeide litt mer, og gi helsefagarbeideren den anerkjennelsen de fortjener. Kanskje også delegere flere arbeidsoppgaver tilbake til denne yrkesgruppa? På sykehusene har de blitt fratatt mange arbeidsoppgaver som de gjorde før, men ikke får lov til nå. Jeg syns ikke sykepleierne syter, men jeg vil heller ikke jobbe annenhver helg! Det jeg er for er å planlegge ekstra helger som må tas, mot ekstra god betaling. Rett dere i ryggen sykepleiere, vi vet det blir mangel på oss, og på helsefagarbeidere! Vi klarer ikke å rekruttere folk til et yrke som det hele tida blir skrevet negativt om! Jeg stortrives i jobben min, og kunne ikke tenkt meg et annet yrke, men jeg blir oppgitt over at enkelte kaller oss sykepleiere for sytere. Det er vi overhodet ikke! Jeg er stolt av yrket mitt! Trine Lise Olsson, sykepleier med videreutdanning i helserett, styremedlem i Fagforbundet Oppland Seksjon helse og sosial og nettverkskontakt for sykepleierne i Fagforbundet Oppland Fagbladet 8/2013 > 39 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonHEL