¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFotorepor tasjen ¸ˇ¸ˇ48 > Fagbladet 8/2013 MEDISIN OG MERKING: Skrekkblandet forventning preger både to- og firbeinte når tre søyer, en vær og lammene gjøres klare for sommerbeite. Sauene får sprøytet markmedisin i munnen. Lammene blir øremerket med SFO/Klyve. ¸ˇSPENNENDE OGSå FOR VOKSNE:  Det er første gang jeg merker og gir medisin til sauene, sier barne- og ungdomsarbeider Irene Pettersen og Kjetil Kleven Raundalen. Kjetil er opprinnelig elektriker. Han skulle bare ha et pauseår fra strømmen. Nå har han jobbet med barn og unge i 13 år. fbaargang2013 fbseksjonHEL