¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇOss ¸ˇ¸ˇEt flott knippe jubilanter Mange jubilanter møtte fram på årsmøtet til Fagforbundet Nord-Østerdal avd. 317. Der fikk medlemmer som har vært 25 år i forbundet og 40 år i LO utdelt blomster, nåler og diplomer. Tekst: Aud Irene Strandvik ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMerkeutdeling i Ski Fagforbundet Ski har arrangert jubileumsfest for medlemmer som har vært i forbundet i 25 og i LO i 40 år. Vi serverte både middag og kaker til de ni jubilantene som deltok. Tekst: Mona Bergersen Fagforbundet Flatanger avd. 606 har avholdt årsmøte. Her møtte to av fire medlemmer som fikk Fagforbundets 25-årsnål. Fra venstre: Hermod Haagensen, Liza A. Dahle, Inger Eikeseth, leder Sissel Skorstad og SST-leder i Fagforbundet Nord-Trøndelag Morten Aakvik. Tekst: Sissel Skorstad 58 > Fagbladet 8/2013 007 Fagforbundet Narvik avd. 007 hadde sammen med LO i Ofoten jubilanter som ble hedret med gull og sølv nål for 25 års og 40 års medlemskap. Begivenheten fant sted i april. Tekst: Børre Liebeck feiret jubilanter 25år i forbundet fbaargang2013 fbseksjonHEL