¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAKTUELT Kvinner på tvers i 20 år Initiativet Kvinner på tvers feirer 20 år. På jubileumskonferansen i september markeres også hundre år med stemmerett for kvinner. ¸ˇHederlig omtale Fagbladets journalist Titti Brun fikk hederlig omtale da Fagpressen delte ut årets gravepris. Prisen fikk hun for sakene om Parat omsorg som begjærte seg selv konkurs og kastet ut pasienter på dagen.  Dette er en viktig pris, og det er gledelig både for journalisten og for Fagbladet, sier ansvarlig redaktør Kirsti Knudsen. Prisen for gravejournalistikk ble utdelt for første gang i år, og den gikk til bladet Utdanning. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ Stemmerettsjubileet og vårt eget 20-årsjubileum er fine anledninger til å tenke gjennom hvor langt kvinnekampen har kommet og hvilke saker vi fortsatt må kjempe for, sier Trine Halvorsen, mobiliseringsansvarlig for Kvinner på tvers-konferansen og leder i Fagforbundet Akershus fylkeskommune. Nye utfordringer Muligheten til å treffe kvinner med ulik bakgrunn og diskutere med mennesker som har andre synspunkter, er noe av det beste med Kvinner på tvers-konferansene, mener Halvorsen. Kvinner på tvers er et samarbeid mellom kvinnedominerte fagforeninger, kvinneorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner. Hovedaktiviteten er en årlig landsomfattende konferanse som belyser ulike temaer fra lønn, arbeidstid og pensjon, forholdene for eneforsørgere, kvinners helse, situasjonen til kvinner med minoritetsbakgrunn, vold og internasjonal kvinnesolidaritet. Variert program årets konferanse går av stabelen 21. og 22. september i Oslo, og temaene spenner fra bekjempelse KVINNEFORUM: Trine Halvorsen inviterer til jubileumskonferanse og festmiddag 21. 22. september i Oslo. av vold mot kvinner i India til arbeidstid og mammablogging her hjemme. Påmelding kan gjøres på www.kvinnerpatvers.no eller ved å skrive en e-post til kvinner.pa.tvers@gmail.com. Tekst og foto: NINA BERGGREN MONSEN ¸ˇ¸ˇ¸ˇPolitikken som ødelegger I sommer mottok du heftet Når de blå styrer. Historiene i heftet handler om medlemmers frykt for å miste jobben på grunn av privatisering, om privatisering av parkvedlikeholdet i Oslo og om arbeidstakere som står i fare for å miste pensjonsrettighetene sine. Heftet vakte sterke reaksjoner, og Høyre og Frp karakteriserte historiene som skremselspropaganda. Historiene er sanne, men ubehagelige for de blå partiene. De viser noen konsekvenser av blå arbeidsgiverpolitikk. En ny medlemsundersøkelse viser at et stort flertall mener at de rødgrønne partiene er best egnet til å ivareta deres interesser som arbeidstakere. En gjennomgang av det faglig-politiske regnskapet til regjeringen, bekrefter at det er iverksatt flere tiltak og lover som er bra for medlemmene. Først og fremst reverseringen av Bondevik-regjeringens angrep på arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige ansettelser, arbeidstid og oppsigelsesvern. Og den nylig vedtatte loven om rett til utvidet stilling for deltidsansatte i samsvar med det de faktisk har jobbet de siste 12 månedene. Norge er en grønn øy i et Europa, hvor arbeidsledighet, sosial dumping og redusert offentlig velferd dominerer. Vi har en arbeidsledighet på ca. 3,4 prosent, mens den gjennomsnittlige ledigheten i EU for ungdom er 23,4 prosent. Høyrepolitikken som har blitt ført i EU, har ofret en hel generasjon ungdommer, men reddet bankene. De siste årenes sentralisering av viktige oppgaver i arbeids- og samfunnsliv er en fare for demokratiet. Avgjørelser blir fjerne. Vi er avhengige av balansen mellom oppgaver som skal løses sentralt og lokalt. Fordi dette er et viktig styringsprinsipp, har vi klart å bygge opp velferdsstaten og opprettholde en god fordelingspolitikk, bosettingsmønstre og et lokalt næringsliv. I dag er balansen i ferd med å forrykkes. Enda en grunn til å benytte seg av stemmeretten den 9. september. Det er forskjell på blå og rødgrønn politikk. Jan Davidsen, forbundsleder ¸ˇ¸ˇ¸ˇDet er forskjell på blå og rødgrønn politikk. Bruk stemmeretten 9. september. Godt valg! ¸ˇ¸ˇ4 > Fagbladet 8/2013 fbaargang2013 fbseksjonKIR