¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇI SORG: Kvinnen som ble drept på Navkontoret på Ammerud i Oslo, var tillitsvalgt i Fagforbundet. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDyp sorg over drept tillitsvalgt HVA ? MENER DU Hva er din viktigste valgsak? Helge Hole, tillitsvalgt i Tromsø kommune:  Asylbarna. Jeg håper inderlig saken løser seg før valget slik at barna som har bodd lenge i Norge ikke blir gisler i valgkampen for partier som bare sier de vil rydde opp. Roger Larsen, hovedtillitsvalgt i Netbuss Øst:  Tannbehandling må legges under trygdesystemet på lik linje med andre helsetjenester. Det er for dyrt for vanlige lønnsmottakere å få skikkelig tannbehandling. Anita Hennøen, hovedtillitsvalgt i Eidskog: Alle må få mulighet til å velge hele stillinger, både for å sikre økonomien her og nå, men også for å få gode pensjonsforhold når de blir eldre. ¸ˇ Det er med dyp sorg vi har mottatt meldingen om at en av våre hovedtillitsvalgte er gått bort. Vår medfølelse går først og fremst til hennes nærmeste, sier Fagforbundets leder, Jan Davidsen. Kvinnen som døde etter å ha blitt knivstukket på sitt Nav-kontor, var medlem av Fagforbundet og hadde nylig blitt hovedtillitsvalgt for Nav-ansatte i Oslo.  I tillegg til kvinnens nærmeste, sender vi også varme tanker til alle ansatte på Nav-kontorene i Norge, men spesielt til den dreptes kolleger ved Nav Grorud, sier Jan Davidsen. Ledelsen ved Nav-kontorene må i samarbeid med de ansatte finne løsninger som øker sikkerheten, og nødvendige ressurser må settes inn, krever han.  Vi trenger en holdningsendring i befolkningen. Mitt inntrykk er at det nærmest er allment akseptert å bli sint på Nav-ansatte og skjelle dem ut, sier Steinar Hansgaard, styremedlem i Fagforbundet Helse og velferd i Oslo. Han er selv blitt overfalt:  Da jeg senere møtte i retten som vitne, opplevde jeg at en av lekdommerne ville frikjenne gjerningspersonen med begrunnelsen om at det var lett å bli frustrert og sint på et Nav-kontor, forteller han.  Veien fra sinne til vold kan være farlig kort, spesielt for psykisk ustabile personer, fortsetter han.  I psykiatrien har de klare regler i arbeidet med ustabile personer. Alltid to og to, og kroppsvisitering først. Vi på Nav, derimot, har enesamtaler og hjemmebesøk. Her bør vi få et bedre og tryggere regelverk på plass, mener Hansgaard. Tekst: PER FLAKSTAD ¸ˇ¸ˇ¸ˇUngdom, politikk og solidaritet Fagforbundets ungdommer startet valgkampen på årets sommerkonferanse 14. 16. juni i Stavern. Det politiske høydepunktet var en paneldebatt mellom alle de politiske ungdomspartiene. Lørdagen var viet til solidaritet og myteknusing. Lege Mads Gilbert fortalte sterke og personlige historier fra Gaza-krigen i 2008 2009, og Norsk Folkehjelp stilte med et levende menneskebibliotek som utfordret fordommene til årets leirdeltakere. ¸ˇ¸ˇFagbladet 8/2013 > 7 Foto: Arnfinn Sjøenden Foto: Øystein Dahl Johansen, Ditt Oslo/ANB fbaargang2013 fbseksjonKIR