¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHøyre om omsorg på anbud ˇ€‹ Gjøredetenklereforprivateåbyggesykehjemogandreboløsningerforeldre. ˇ€‹ Tilrettelegge for etablering av private tilbydere innenfor omsorgssektoren, også innenfor kommunens tjenester. Erfaringer fra Oslo: Ofte er det ideelle aktører som trekkes fram når omsorg skal utføres av andre enn det offentlige. Slagordet Slipp alle gode krefter tilª blir gjerne brukt. Da For Velferdsstatenª undersøkte hvem som hadde fått anbud på omsorg i borgerlig styrte Oslo, viste det seg at det var kun i ett av 47 tilfeller at en ideell aktør hadde vunnet anbudet. Alle de andre ble vunnet av store, kommersielle og multinasjonale selskaper, Erfaringer fra Norge: Grunnen til at de kommersielle selskapene vinner anbud, er blant annet fordi de opererer med dårligere pensjonsvilkår for de ansatte og ofte lavere lønn, kombinert med lav grunnbemanning. Dette ble dokumentert under streiken ved de private sykehjemmene høsten 2012. Erfaringer fra Sverige: De siste årene har svenske Carema vært involvert i flere sykehjemsskandaler med uverdig behandling av eldre. Samtidig har eierne tatt ut store overskudd, ifølge boka Blåkopi. Også i Norge har private omsorgsfirmaer vært involvert i skandaler etter massive brudd på arbeidsmiljøloven. > Høyre om skattefradrag ˇ€‹ Gjøre det lønnsomt å gå fra trygd til arbeid, for eksempel ved å innføre tidsbegrenset jobbskattefradrag. Erfaringer fra Sverige: Jobbskattefradrag er innført i Sverige. Det innebærer at alle som er i jobb betaler mindre i skatt, noe som igjen betyr at de som for eksempel tar ut fødselspermisjon, må betale mer i skatt. Det samme gjelder dem som mister jobben; de får både lavere inntekt og høyere skatt. I tidsskriftet Ekonomisk Debatt skrev sosialøkonomene Karin Edmark, Che-Yuan Liang, Eva Mork og Håkan Selin i fjor at mange som hadde det trangt fra før, nå har fått det enda verre. Det er ikke mulig å finne andre virkninger av jobbskattefradraget. Tema: Valg 2013 ¸ˇ¸ˇFagbladet 8/2013 > 11 fbaargang2013 fbseksjonKIR