¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKirke, kultur og oppvekst ¸ˇTrondheim ble årets kulturkommune Trondheim kommune ble rett før sommeren kåret til årets kulturkommune 2013. Kulturråd Geirmund Lykke mener prisen er en anerkjennelse av hverdagskulturen. I juryens begrunnelse er blant annet satsingen på den kommunale kulturskolen, kunst i offentlige rom, og satsingen på bredde og mangfold i byens kulturliv trukket fram. Det er Norsk kulturforum som deler ut prisen. PF Tre av fire barnehager har for få på jobb En omfattende undersøkelse som foreldreutvalget for barnehager (FUB) har utført, viser store bemanningsproblemer i norske barnehager. Tre av fire styrere sier at de har manglet personale den siste måneden. Fire av ti styrere har måttet avlyse aktiviteter på grunn av lav bemanning.  Resultatet er illevarslende, sier Lena Jensen, leder i FUB, til VG. Stortinget vedtok før sommeren en bemanningsnorm i barnehagene, men den skal først gjøres gjeldende fra 2020. PF Bedre med leksehjelp Skoler som innførte leksehjelp for de yngste elevene fra 2010, har i gjennomsnitt en mer positiv utvikling på nasjonale prøver enn andre skoler. Det viser en evalueringsrapport om leksehjelptilbudet for elevene fra 1. til 4. klassetrinn. Det er Nova, Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring, som har laget rapporten. PF ¸ˇ¸ˇBIBLIOTEKET: Mette Henriksen Aas, leder Seksjon kirke, kultur og oppvekst, er fornøyd med Folkebibliotekets toppskår på innbyggerundersøkelsen, som viser at folk flest støtter opp om biblioteket. Bibliotek er best Om bøker er best på biblioteket, kan fremdeles diskuteres, men biblioteket er soleklar vinner blant offentlige tilbud. Både bokormer og befolkningen generelt er svært fornøyd med folkebiblioteket. Folkebiblioteket kommer aller best ut i innbyggerundersøkelsen over offentlige tilbud i 2013. Viktig tilbud Undersøkelsen skiller mellom brukere og innbyggere, og biblioteket har en snittskår på 85 prosent hos begge gruppene.  Det første jeg tenker når jeg ser dette resultatet, er hvor viktig det er at folkebibliotekene fremdeles er gratis, sier Mette Henriksen Aas, leder i Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst. Undersøkelsen viser også at folk flest bruker biblioteket, mener hun.  Folk bruker biblioteket på andre måter i dag enn de gjorde for 20 år siden, men folk bruker det og ser på det som et naturlig tilbud i en velferdsstat. Ny lov  nye oppgaver Bibliotekloven ble nylig endret til å gi bibliotekene større oppgaver, blant annet som kulturmøteplass. Men på tross av en tverrpolitisk enighet om at folkebiblioteket er bra, og fortsatt skal være gratis, viser Kulturutredningen at folkebibliotekene ikke har fått det samme økonomiske løftet som andre områder gjennom Kulturløftet I og II.  Fagforbundet vil at rammene og ressursene for driften av bibliotekene skal gjøres noe med, sier Aas, og legger til at hun nylig var i møte med kulturminister Hadia Tajik for å diskutere dette.  Ressursene må følge utviklingen for å oppfylle loven, fortsetter Aas. Bibliotekloven krever at alle kommuner skal ha et folkebibliotektilbud med en fagutdannet biblioteksjef. Ifølge Aas er det vanskelig å få dekket en slik stilling i små kommuner.  I mange tilfeller er disse stillingene små deltidsstillinger, og det er vanskelig å få kvalifiserte søkere. Når stillingen som skal betjene biblioteket i kommunen ikke er hel engang, har vi et problem, avslutter Aas. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN ¸ˇ¸ˇ¸ˇ28 > Fagbladet 8/2013 colourbox.com Foto: Per Flakstad fbaargang2013 fbseksjonKIR