¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNy fagskole ¸ˇi oppvekstfag ¸ˇFørste ettårige fagskole for barne- og ungdomsarbeidere er godkjent. Endrede oppvekstvilkår i Norge krever økt kompetanse i temaet Barn med særskilte behovª. Utdanningen bygger på barne- og ungdomsarbeiderfaget, og skal styrke kompetansen for å møte nye utfordringer i barnehager, skole, SFO og annet barne- og ungdomsarbeid.  Fagforbundet har lenge jobbet med å få til en videreutdanning tilsvarende den i helsefag. Nå er fagplanen endelig på plass, sier en stolt Mette Henriksen Aas i Fagforbundets ledelse. Ett år heltid  to år deltid En kartlegging på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet viser at det er behov for økt kompetanse i møte med barn med spesielle behov. Den viser også at mange ansatte kan tenke seg å ta denne spesialiseringen. Fagskolen kan tas som ett års heltidsstudium, eller som to år på deltid. Fire hovedtemaer Fagplanen har fire hovedemner. Første del er felles for alle fag- VIDEREUTDANNING: Nå kan barne- og ungdomsarbeidere få mer kompetanse gjennom en ettårig fagskole for å møte barn med spesielle behov. skoleutdanningene i helse- og oppvekstfag. Den fordyper seg i etikk, samhandling, psykologi, sosiologi og lover og regler. Andre del tar for seg pedagogikk og undervisningslære. Tredje del tar for seg helsefremmende og forebyggende arbeid. Fjerde del fordyper seg i atferdsvansker, fysisk og psykisk funksjonshemning, lærevansker, psykiske og sosiale vansker, innvandringsrelaterte utfordringer og barn i risikosituasjoner. Tekst: TITTI BRUN ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagskoleutdanning kombinert med jobb Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus Fortløpende opptak. folkeuniversitetet.no tlf: 03838 ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagforbundsmedlem ble årets ildsjelª Ronny Bekken Larsen fra Folldal i Hedmark ble like før sommerferien kåret til årets UKM-ildsjel i 2013. Han ble hedret for sin innsats for Ungdom- mens kulturmønstring (UKM) gjennom arbeidet som klubbleder i en liten kommune der over 40 prosent av ungdommene i kommunen deltok i UKM. Fagbladet 8/2013 > 29 Foto: Ingeborg Vigerust Rangul Gratis utdanning! fbaargang2013 fbseksjonKIR