¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSCOMP Prosjektet scenekompetanse (Scomp) ble etablert i 2008 av Norsk teater- og orkesterforening og Fagforbundet for å utarbeide et kompetanseprosjekt for yrkene i teatrene som ikke har tilbud om offentlig fagutdanning. " Beskrive kompetansen til de ulike fagene. " Oppnå enighet blant teatrene om hvilken kompetanse som er obligatorisk for en tekniker. " Øke samarbeidet mellom fagene og mellom teatrene. " Dokumentere kompetansen til hver tekniker ved å etablere na- ¸ˇsjonal database. " Etablere et bransjeinternt fagbrev, Scomp-kortetª. Fra stige til datamaskin Bjørn Moe, fellestillitsvalgt i Teatertekniske fagforeninger, har stått på i årevis for å få på plass et fagbrev for de scenetekniske yrkene. Det har ennå ikke lyktes. Men med Scomp har teknikere fått en organisert form for livslang kompetanseheving. Scomp bryter ned barrierene mellom fag, og sørger for at de ansatte kan følge med på teknologiutviklingen. Ifølge Moe er en av fordelene med Scomp at teknikerne slipper å gå rundt med hundre bevis i lomma og tre attesterª for å bevise kompetansen sin.  Med Scomp får sceneteknikerne dokumentert hva de kan. Sånn sett fungerer deler av Scomp som en slags erstatning for manglende fagbrev, sier Moe. Oppnår fleksibilitet  Scomp er forut for sin tid. Vi ligger en langside foran virkeligheten, legger Lewin til. Men selv om entusiasmen rundt Scomp nå er stor, har det ikke alltid vært sånn, innrømmer han.  Fagforeningens tilstedeværelse har vært garantisten for at personalet ble med på dette pilotprosjektet og alle kursene, ofte utover egen arbeidstid, sier Lewin og sender et anerkjennende blikk til Moe. Henriette Jevnaker, leder i Film- og teaterteknisk forening, håper Scomp også kan bli et våpen mot trusselen om nedbemanning.  Scomp medvirker til fleksibilitet. De tekniske medarbeiderne kan krysse faggrenser, og bemanningen kan utnyttes mer effektivt, avslutter hun. SCENETEKNIKER:  Nå kommer vi inn i de rikes hus, sier Øystein Jevanord, scenetekniker på Oslo Nye Teater, idet han senker kulissene for Oliver-forestillingen. Fagbladet 8/2013 > 31 fbaargang2013 fbseksjonKIR