¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ32 > Fagbladet 8/2013 åkerlappen som Mariann og barna har pløyd, er blitt en del av fagbrevet hennes. 15 ansatte i barnehager på Karmøy får vurdert sin realkompetanse. Dyrker fram KUNNSKAP Tekst: TITTI BRUN Foto: GRETHE NYGAARD fbaargang2013 fbseksjonKIR