¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFotorepor tasjen ¸ˇKANINKUNNSKAP 1:  Hvis dama er gravid, må du ikke holde under magen. Da kan ungene bli skadet. KANINKUNNSKAP 2:  Hvis de skvetter, kommer ørene rett opp. Når ørene ligger ned, koser de seg. ¸ˇ46 > Fagbladet 8/2013 STORE OG SMå FORKLARINGER: Ungsauen er litt hissig, men veldig kjælen, sier de voksne.  Den kan stange deg midt i hodet, mener førsteklassingen. ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonKIR