¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇMarkedet overtar mer og mer av det offentlige helsevesenet i England. Private oppkjøpere av spesialisthelsetjenester forvalter to tredeler av helsebudsjettet på 100 milliarder pund. ITekst: KJETIL GYBERG England har den liberalkonservative regjeringen lagt ned lokale varianter av de regionale helseforetakene. I den politiske retorikken dreier det seg om kutt i helsebyråkratiet. For kritikerne er det et skjult forsøk på å privatisere verdens største offentlige helseinstitusjon. Det har blitt kalt den største reformen i den 65 år lange historien til The National Health Service (NHS), Storbritannias statsfinansierte helsevesen. Ifølge øverste leder for NHS i England  (reformen gjelder ikke Skottland, Wales eller Nord-Irland)  er den institusjonelle omleggingen av så store proporsjoner at den kan ses fra verdensrommet. Norsk parallell Den største endringen har en norsk parallell. I Norge er det de regionale helseforetakene som både eier de offentlige sykehusene og er ansvarlig for å vurdere hva som skal legges ut på anbud til private. Denne dobbeltrollen er en torn i øyet for Høyre og Frp som ønsker å legge ned de regionale helseforetakene, ikke minst for å åpne for en større grad av samarbeid med privat sektor. De liberalkonservative i England har samme mål, og de har derfor lagt ned lokale helseforetak, som til tross for at de ikke har hatt formelt eieransvar for sykehusene, lenge har blitt betegnet som syk mannª av markedstilhengerne. Professor Colin Leys, forfatter av boka The Plot 50 > Fagbladet 8/2013 Against the NHS, er ikke i tvil om hvorfor det gamle helsebyråkratiet har blitt vraket.  Staben der skjønte risikoen forbundet med å destabilisere dem. Helsebyråkratiet var et hinder for å plukke fra hverandre sykehustjenester og legge dem ut på anbud, sier han. Desentralisering Men i motsetning til Høyre og Frp som ønsker å sentralisere den norske sykehuspolitikken, går de liberalkonservative i England motsatt vei. Budsjettansvaret for spesialisthelsetjenesten har blitt ytterligere desentralisert til 211 lokale sammenslutninger av privatpraktiserende legekontorer, såkalte Clinical Commissioning Groups (CCG). Spørsmålet er nå hvilken resept allmennlegen vil skrive ut til et helsevesen som stadig jakter på bedre kvalitet og samtidig store effektivitetsbesparelser de neste tre årene. DØENDE: Det offentlige helsevesenet er under harde angrep fra konservative politikere. Konkurranse på blå resept fbaargang2013 fbseksjonKIR