¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelsevesen under angrep ¸ˇPOLITISKE AMBISJONER: Sykehuslegen Clive Peedell har vært med på å starte et rent helsepolitisk protestparti basert på motstanden mot foretaksmodellen. ¸ˇfrykter mange at den andelen gradvis vil bli langt større og at det statlige helsesystemet står i fare for å bli brutt opp i tusen salgbare biter. Nytt parti De nye konkurransereglene som i april ble godkjent av det britiske Overhuset, har vakt debatt. Lovteksten tilsier at bare der det beviselig kun er en mulig tilbyder av en tjeneste, kan CCGene la være å legge kontrakten ut på anbud.  Det betyr tvungen konkurranse i det statsfinansierte helsevesenet, sier doktor Clive Peedell, leder for det nystiftede partiet National Health Action Group. Peedell og hans partifeller frykter at det nye regelverket vil bety fritt fram for private helseforetak og dermed utstrakt kirsebærplukkingª:  Private tilbydere vil bare være interessert i de mest lønnsomme tjenestene. Penger vil bli sugd ut av de lokale sykehusene, som ikke lenger vil være i stand til å tilby essensielle tjenester til lokalsamfunnet.  Skyldes markedstilpasning Resepten til det ferske partiet som så langt har rundt 1000 medlemmer, er å avvikle hele bestiller/utførermodellen i helsevesenet.  Forskning fra universitetet i York tilsier at det har vært en 20 år lang tabbe, sier Peedell.  Før modellen ble innført, var administrasjonskostnadene i NHS på rundt fem prosent av det totale budsjettet. Nå er det snakk om over fjorten prosent, fortsetter han. Mens NHS knapt var et tema under valget i 2010, siden alle partiene lovet å avstå fra store reorganiseringer og kutt i budsjettet, vil helsepolitikken om to år garantert bli et hett valgkamptema, og Peedell regner med at hans parti vil kunne stille med rundt 50 parlamentskandidater.  Folk vil begynne å se at tjenestene svikter, spår han.  Da blir det vår oppgave å vise dem at det skyldes 20 år med markedstilpasning. ¸ˇ52 > Fagbladet 8/2013 Engelsk helsevesen " Lokale helseforetak med ansvar for kjøp av spesialisthelsetjenester fra offentlige og private sykehus har blitt lagt ned til fordel for sammenslutninger av allmennpraktiserende legekontorer. helsebudsjettet på nærmere 100 " De nye oppkjøperne i det engelske helsemarkedet går under navnet Clinical Commissioning Groups (CCG), og fra april i år forvalter de over to tredeler av stå for innkjøp av rundt 90 prosent av alle spesialisthelsetjenestene i England, og vil hver for seg være ansvarlig for sykehustilbudet i områder med alt fra 68.000 til 900.000 innbyggere. milliarder pund. " De 211 sammenslutningene vil samlet fbaargang2013 fbseksjonKIR