¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSKOLE OG HELSE VS.SKATTEKUTT TIL DEM SOM ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFØRST HAR MEST FRA FØR ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNoen vil gi inntrykk av at det er det samme hvem som styrer Norge. Slik er det ikke. Valget handler om retningen for landet vårt: Fellesskap og rettferdighet for de mange. Eller privatisering, og skattekutt for de få. Vi vil investere fellesskapets penger i skole, sykehus og omsorg, framfor å gi milliarder i skattekutt til dem som har mest fra før. 9ende Det er nå du avgjør norges fremtid sept. vitarnorgevidere.alleskalmed ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagbladet 8/2013 > 53 fbaargang2013 fbseksjonKIR