¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKryssord ¸ˇ¸ˇ¸ˇHermod © 398 12-2012 Beholder ¸ˇ¸ˇAffektert ¸ˇ¸ˇHoldbar ¸ˇ¸ˇRett ¸ˇList ¸ˇGrunngi ¸ˇ¸ˇKott Tone Polit. parti Ensom Naiv Avta ¸ˇBeite ¸ˇUtstå ¸ˇTråkle Østerrike Derværende Fastsl å Vrikke ¸ˇLever ¸ˇHang ¸ˇBrennevin Gutte navn Engelsk by Iskald Bedrift Enda Anfall Fylke ¸ˇ¸ˇBevege ¸ˇ¸ˇItal. elv ¸ˇGutte navn ¸ˇFartøy ¸ˇTøys Fartøy Klasse Laste Når Borte ¸ˇPerson. pron. åre Likevekt Anlegg ¸ˇRøre Nøye ¸ˇIdet ¸ˇBelegg Donerte Månefase ¸ˇSlingre ¸ˇLikeså ¸ˇLandskap Land ¸ˇKlar Slektning Lysne Taue ¸ˇPlage Konflikt ¸ˇIstykker ¸ˇGjøre klar Doven Busk ¸ˇ¸ˇAvsond ret Spania Skitten Tren Liketi l ¸ˇ¸ˇSpørre Tekke ¸ˇSjøfugl ¸ˇ¸ˇLy Tall fork. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇInnvendig Pine Stilling Band ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇVinnere av kryssord nr. 4 Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Agnes Larsen 2385 Brumunddal Irene Nygaard 9350 Sjøvegan Frank Nilsen 5009 Bergen ¸ˇ¸ˇB I A A R E I D A R V R I E N B å T S E S O N G E N A D A N E V E R ¸ˇE L E G T V E K R Y E V I G E N E R S U N N A T A K S T Y R E B E L T E S T E D E L I E P E R T E O R I S E L T E R S H E T E T I S V O I S E A ¸ˇT E R T E N R Ø J H T D N U R O A R E N A M A Y A L E D I G A S ¸ˇM I T ¸ˇM E L K N E D E V Æ S T R A M U R ¸ˇL V E R A G L I S E L E S E B O K V I T A L E S E U T L E I E R L A S T ¸ˇD Løsningen på kryssord nr. 8 må være hos oss innen 10. september! Merk konvolutten med kryssord nr. 8ª og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. NAVN ADRESSE POSTNR./STED NåR MOTTOK DU BLADET? ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ60 > Fagbladet 8/2013 Foto: Scanpix fbaargang2013 fbseksjonKIR