¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Simen Atle Grimsrud simen.atle.grimsrud@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 37 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Nina Monsen nina.monsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Ingeborg Vigerust Rangul Permisjon Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 6-70 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 6-73 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 Tilbakeblikk Tekst: ARNSTEIN HØLMEBAKK Den siste formannen Trass i at han med minimal skolegang startet sitt yrkesliv som transport- og havnearbeider, ble Arne Born den første hvitsnippª som ble valgt til formann i Norsk Kommuneforbund. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ241 393 Arne Borns voksenliv falt bokstavelig sammen med Kommuneforbundets, både i alder og utvikling. I fagbevegelsen vil han huskes som en betydelig leder, selv om han med sin personlig tilbaketrukne lederstil ikke var blant de mest eksponerte i offentligheten. Han ble født i Kristiania i NKFs stiftelsesår i 1920, og ble LO-medlem da han som 16-åring ble ansatt som sjåfør i engros-firmaet Jensen & Co i Torggata. Under okkupasjonen kom han med i motstandsarbeidet, der han deltok i den organiserte spredningen av illegal presse. Med sin kjennskap til byens matvarehandel, var han med på å tømmeª varelagre for hermetikk og annen proviant, i en ring som fraktet forsyninger ut til gutta på skauenª. Skolering og engasjement Etter krigen begynte han som funksjonær ved Oslo ligningskontor, den gang dette ennå var en kommunal etat. I rådhuset ble han snart leder av avd. 195, og senere også valgt til forbundets opplysningssekretær. På dette feltet var Arne Born en pioner i arbeidet med å modernisere tillitsmannsopplæringen. NKF-skolen ble et mønster for andre forbund, ikke minst som forberedelse for opptak på LOs GENTLEMANN: Arne Born (1920 2007) huskes som en fagbevegelsens gentlemann av både av kamerater og motparter. høyskole på Sørmarka. På hans initiativ fikk NKF som første LO-forbund et eget handlingsprogram, med bred samfunnsorientering og innføring av en felles personalpolitikk for alle ansatte i Kommune-Norge. Arne Born var i den landsmøtevalgte ledelsen i 24 år, i 16 av dem som formann og medlem av LOs sekretariat. I 1966 vakte det oppsikt at han som den første med funksjonærbakgrunn, ble valgt til formann. En historisk kuriositet er at veteranen Einar Gerhardsen, som gjennom hele sitt liv var en aktiv gjest på landsmøtene, den gang formante ham om aldri å glemme at NKF i utgangspunktet var et arbeiderforbund. Arne kunne da berolige landsfaderen og sitt store ideal med sin bakgrunn som transportarbeider i ungdommen. Formidabel økning I hans periode hadde Kommuneforbundet den sterkeste vekstperiode et LO-forbund noen gang har hatt, fra under 60.000 medlemmer til vel 150.000 da han gikk av på 1980-tallet. Likevel var det hans store sorg at NKF ikke maktet å framstå som et attraktivt alternativ for den store gruppen hjelpepleiere som ble utdannet i denne perioden. Lenge etter at han pensjonerte seg, ble Arne stadig omtalt som den siste formannenª. Det fikk jeg personlig erfare da jeg i årevis hadde gleden av hans reisefølge land og strand rundt under intervjureiser og møter med forbundets veteraner. Overalt hvor vi kom ble det hjertelige gjensyn og uttrykk for gjensidig respekt. Både som kollega og leder var det Arnes stil å skape nærhet og trygghet rundt seg. Jeg snakker med folk om deres liv, ikke bare om lønn. Det får de likevel,ª sa han en gang. Hans rause og inkluderende væremåte, også overfor folk som ikke delte hans synspunkter, gjør at han ennå huskes som en fagbevegelsens gentleman av alle som fikk lære ham å kjenne. Trykksak REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS Fagbladet 8/2013 > 61 M Ø J L I E R K M E T fbaargang2013 fbseksjonKIR