¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDebatt ¸ˇgi mer markedsorientering og større fleksibilitet for befolkningen. Privatisering vil utvikle og endre de offentlige forvaltningsselskapene. Arbeiderpartiet mener at offentlig eierskap gir nasjonal forankring og sikrer høy kvalitet på tjenestene. Samtidig sikrer det arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår. Ap ønsker å beholde det statlige eierskapet på dagens nivå. Når det gjelder velferdstjenester, mener de at det er viktig med et likeverdig tilbud for alle, og et fortsatt offentlig eierskap er nødvendig for å sikre dette i framtida. Vi som LO-medlemmer er bekymret for konsekvensene av ytterligere privatisering av offentlige virksomheter, og vi ber velgerne tenke igjennom dette før høstens stortingsvalg. Godt valg! Trond Pettersen, Arne Augestad, Dirlen Hermes, Zaigham Saleem og Hanna Viktoria Remman HELTID/DELTID Heltidskulturen Jeg sitter og leser i Fagbladet om jobben for å få til flest mulig stillinger i 100 prosent. Dette er viktig! I Trondheim går de rundturnus hvor alle går noen netter i løpet av turnusperioden. årsaken var visst at det var umulig å opprette hele stillinger kun for natt. Ja vel? I Ringsaker brukte de rene nattvaktstillinger, men av en eller annen grunn er ikke disse på mer enn 59,15 prosent for at det ikke skal være for belastende. Og jeg spør: Hvem avgjør om 100 prosent natt er for belastende? Er det noen som ikke har prøvd det selv, eller er det de som vet hvor skoen trykkerª? Min påstand er at vi er forskjellige. Jeg har selv gått nattvakt i full stilling, og for meg var ikke dette belastende. Jeg gikk ti timers vakter  sju netter på og sju netter fri. På denne arbeidsplassen var det også rene nattvaktstillinger, og de klarte å lage en turnus som passet alle. Hver natt var det en sykepleier og to hjelpepleiere på vakt. Jeg, som jobbet 100 prosent, jobbet annenhver helg. Sykepleierne i halv stilling gikk hver fjerde helg, og resten av hjelpepleierne hver tredje helg. Dette fikk vi til å gå opp, alle var fornøyd, og vi hadde nattstilling fordi det var det vi ønsket. Jeg hørte ingen si det var belastende, så det går an å få det til hvis man vil. Og det er ikke alle som syns at 100 prosent natt er belastende. For meg var det det som fungerte. Grete Fristad Brendhagen ¸ˇ¸ˇMIDTØSTEN Internasjonal solidaritet Fagforbundet og Norsk Folkehjelp har inngått avtale om å støtte palestinernes kamp mot Israel. Man tar derved ensidig parti i denne betente konflikten. Det følger et stort ansvar ved et slikt valg. Sannheten blir som kjent første offeret i konflikter og kriger. Derfor ønsker jeg å løfte opp Vær varsomplakatenª for journalisten som påvirker ukritiske lesere med ensidig rapportering. Journalist Vegard Velle i Fagbladet nr. 6-7/2013 velger et stort bilde i sin nyhetsformidling fra Israel, teksten omhandler Jerusalem, men jeg antar bildet er tatt i Gaza. Stemmer det? Jeg har bodd mange steder, også i Jerusalem og i Oslo. Når der gjelder skatter, avgifter og regninger måtte de betales både der og her. Jeg savner en journalistikk i Fagforbundet hvor også motparten kommer til orde. Det er ren propaganda å underslå at Jerusalem har vært jødenes hovedstad gjennom 3000 år helt siden kong Davids tid. Om mange er uenig i israelsk styring av hele byen, så bør man i alle fall respektere historiske fakta. Jerusalem heter Al Quds, Den Hellige, på arabisk. Byen var delt fra 1948 til 1967, staten Jordan okkuperte den østre delen i 19 år. I dag er byen en perle, og et besøk anbefales. Wolfgang Muller Fagforbundets solidaritetsprosjekt med palestinerne er ikke noen avtale om å støtte en kamp mot Israel. Det er en støtte til fiskere, småbønder, arbeidstakere, kvinner, ungdommer og flyktninger som lever i en fortrengt og/eller okkupert situasjon, med mål om at de i størst mulig grad skal stå på egne ben og få en bedre hverdag. Det er dette prosjektet Fagbladet har skrevet om. Israel bryter FN-resolusjoner, og bygger murer og ulovlige bosettinger på palestinsk jord. Vi kan ikke se at det strider mot Vær varsomplakaten at vi ikke har latt okkupasjonsmakten komme til orde i vår reportasje. Israel har sterke støttespillere, blant andre USA, og jeg er ikke bekymret for dets muligheter til å nå ut med sine synspunkter. Jeg bestrider ikke at Jerusalem har vært og er en viktig og hellig by for jødedommen, men det samme gjelder for kristne og muslimer. Israel har ikke rett til å okkupere Øst-Jerusalem, noe så å si alle verdens stater er enig om. Angående bildebruk, er teksten fra Gaza illustrert ved to bilder tatt i Gaza. Saken fra Øst-Jerusalem er illustrert ved et bilde fra Øst-Jerusalem. For øvrig er jeg enig med Muller i at et besøk i Jerusalem anbefales. Kirsti Knudsen, ansvarlig redaktør i Fagbladet ¸ˇ¸ˇ64 > Fagbladet 8/2013 Fagbladet nr. 6-7/2013 fbaargang2013 fbseksjonKIR