¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTema: Valg 2013 ¸ˇIKKE REALISTISK: Hjelpepleierne Anne Lene Bergman og Monica Jarl har begge jobbet turnus i flere år mens de har hatt familie og barn.  Arbeidslivet er tøft nok som det er Fagre ord fra Høyre om å endre begrensningene på arbeidstida blir kontant avvist av hjelpepleiere på Peer Gynt sykehjem i Moss.  Arbeidsmiljølovens bestemmelser for arbeidstid er allerede fleksibel. Vi trenger ikke såkalt oppmykning, mener plasstillitsvalgt Anne Lene Bergman ved Peer Gynt sykehjem i Moss. På personalrommet rister kollegene på hodet over det Høyre kaller oppmykning av bestemmelsene og frihet for arbeidstakere til å jobbe lengre dager enn det loven åpner for i dag, samt mykereª bestemmelser for arbeid på natt, helg og helligdag. Jobbe mer for mindre  Det betyr jo i klartekst at vi får frihet til å jobbe lenger for lavere lønn, får lengre dager før det blir overtid og at sjefen skal få bestemme mer over når vi jobber, sier Bergman og kollega Monica Jarl. De har begge jobbet i turnus i mange år.  Jeg tror ikke politikerne skjønner hvor tøft det er, hvor mye det går utover > Fagbladet 8/2013 > 9 ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonKON