¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇBLIR I BYGDA: Tilbud om hel stilling og ekstra lønnspåslag hjemme i Vik fristet mer enn studier andre steder, forteller Kristin Jordalen. Vik: Tar opp kampen om framtidas arbeidskraft Hvordan vinner en liten utkantkommune fram i kampen om framtidas arbeidskraft? I Vik i Sogn satser de på hele stillinger og høyere lønn til de nyutdannede. Noe måtte gjøres, sier omsorgssjef Marit Andersen i Vik kommune. Gjennomsnittsalderen blant de ansatte er høy, og omsorgssjefen vet at kampen om framtidas arbeidskraft blir hard. Vi satte oss ned og spurte hverandre: Hva er det som skal til? Hva kan lokke unge til å gå ut i lære i stedet for å ta påbygging og forsvinne til videre studier og andre jobber? En ting var alle enige om: Vi må ha faste, hele stillinger å tilby dem, sier Marit Andersen. Det er liten risiko forbundet med dette vi jobber jo innenfor en tidshorisont på to tre år, sier Andersen. Uformelle og raske prosesser Men noen må ta sjansen, og det er du? Den tar jeg! Og om jeg ikke har en hjemmel klar, finner han på kommunekassa en når jeg sier at jeg trenger det. Vi bruker uansett ikke flere årsverk enn det ¸ˇSlutt på småprosenter Hvordan vet du at dere har en stillingshjemmel ledig den dagen lærlingene har bestått fagprøven? Det er ikke noe problem. Vi har jo hele tida vakanser. Det er sykefravær og fødselspermisjoner, risikoen for at vi skal ha for mange inne er så lav at det ordner vi om det blir et problem, sier omsorgssjefen. SATSER På LÆRLINGER: Alle faglærte som ønsker det, får hel stilling i Vik. Nå vil omsorgssjef Marit Andersen legge til rette for de nyutdannede. vi har. I Vik er det kort vei fra ide til handling, og en kultur der det er enkelt å få det formelle på plass. Full støtte fra de eldre Hvordan reagerer ansatte som kanskje har måttet kjempe i mange år for å få økt stillingsprosenten sin på at lærlingene går til dekket bord? De øvrige ansatte støtter ordningen både gjennom organisasjonene og på den enkelte ¸ˇSLIK FåR LÆRLINGENE I VIK HEL STILLING " Kommunen utlyser hvert år to læreplasser i helsearbeiderfag. " De som fullfører utdanningen, får hel, fast stilling i omsorgssektoren i Vik. " Den som ansettes får 15.000 kroner i til- legg til grunnlønna inntil de har full ansiennitet. " Nåværende ordning gjelder kun unge som kommer rett fra skolen, men Vik vurderer å utvide ordningen til også å gjelde voksne som tar fagbrev, og til sykepleierstudenter. " Den første lærlingen etter ordningen var ferdig utdannet og fikk tilbud i 2011, året etter var det to, og nå er det to lærlinger inne. I år var det bare en søker, hun begynte som lærling nå i august. De vi ansetter er jo ikke ansatt på en bestemt avdeling de er ansatt i Vik kommune, og da har vi frihet til å plassere dem på flere steder om det er nødvendig. Før utlyste vi 20 prosent for Petra og 13 prosent for Berit. Det gjør vi ikke lenger. Vi legger sammen prosentene og sørger for å få ting på plass. Det kan være et puslespill å administrere, men den ansatte går inn i en turnus med forutsigbare vakter. Og vi følger selvsagt lover og avtaler. arbeidsplass. At det er full lojalitet og støtte fra dem som har jobbet lenge, er nok det jeg er mest stolt over at vi har fått til. I Vik har vi for øvrig ikke lenger uønsket deltid blant faglærte. Her har folk så høy stillingsprosent som de ønsker. Nylig utlyste vi en hel helsefagarbeiderstilling, og det var ingen søkere. Vil noen opp, så blir de prioritert så snart vi har noe ledig, sier Marit Andersen. Fagbladet 8/2013 > 15 fbaargang2013 fbseksjonKON