¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksuelle overgrep: Senskadene kom etter tiår Hun slo det bort med barns lekª og trodde overgrepene i barndommen ikke hadde skadet henne. Det tok 30 år og en sykmelding før hun ba om hjelp til å se hva overgrepene har gjort med henne. Tekst og foto: TITTI BRUN Heleneª er 48 år og har jobbet som hjelpepleier i over 13 av dem. Vi er mange som jobber i helse- og omsorgsyrker som tidligere er utsatt for seksuelle overgrep, fordi det er et lett valg for oss å gi omsorg og ta ansvar for andres liv, men ikke vårt eget,ª skrev hun til Fagbladet. E-posten brakte oss til Senter mot seksuelle overgrep i Telemark, der vi møtte Helene og hennes veileder Mette Sterner. Fosterbror Helenes historie føyer seg inn i statistikken som viser at over 90 prosent av seksuelle overgrep skjer mellom parter som kjenner hverandre, som har et slags tillitsforhold. Hun beskriver barndom og ekteskap som godt. Likevel har hun alltid vært annerledes. I flere tiår har hun skjøvet fra seg minnene om overgrepene som fosterbroren utsatte henne for. Fosterbroren var fem seks år eldre. Minnene er vage, for hun var bare ti år gammel. Men hun vet det skjedde flere ganger. Hun husker hvor, og lukter og lyder. Hun husker den gangen faren ropte inn henne og fosterbroren.  Da skjønte jeg at noe var galt, og at noe måtte holdes hemmelig. Først mange år senere forsto hun hva som var galt, og skylden og skammen vokste. Alt veltet opp Det fins 22 sentre mot seksuelle overgrep i Norge. Mange av dem som tar kontakt gjør det etter medieoppslag, tips fra kolleger og venner, eller fordi de kommer i kontakt med andre som har opplevd overgrep. Helenes traume eksploderte fordi hun kjente til en annen som opplevde et overgrep. Det er seks år siden.  Alt jeg hadde prøvd å fortrenge veltet fram. Jeg ringte senteret her og ble tatt i mot uka etter. Det var uvirkelig godt å få høre at ¸ˇSenskader " Virkningene etter et overgrep kalles senskader. De kan virke både fysisk, psykisk og sosialt, og de medfører ofte begrensninger i livsutfoldelsen hvis traumene forblir ubehandlet. " Vanlige reaksjoner er: skyld og skam, dårlig selvbilde, selvskading, neglisjering/overopptatt av kroppen, spiseforstyrrelser, selvmordstanker, konstant alarmberedskap, behov for kontroll, vansker med grensesetting, mistenksomhet, seksuelle problemer og tannlegeskrekk. 16 > Fagbladet 8/2013 mine reaksjoner er helt normale. Det har vært utrolig nyttig å snakke med noen som har opplevd liknende. Senskader Virkningene av overgrep kalles senskader, nettopp fordi mange opplever å få plager ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonKON