¸ˇSENSKADER:  I dag er jeg ikke så opptatt av akkurat hva som skjedde, men hva det har gjort med meg videre i livet, sier Helene til veileder Mette Sterner på Senter mot seksuelle overgrep i Telemark. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇlenge etter at overgrepene skjedde. De kan være både fysiske, psykiske og sosiale. De fører til begrensninger i livsutfoldelsen om traumene forblir ubearbeidet. Som så mange holdt Helene i begynnelsen det hemmelig at hun gikk regelmessig til samtale hos en veileder.  Etter en del sterke samtaler, syns jeg det fikk være nok og sluttet å møte opp ved Senter mot seksuelle overgrep. Jeg konsentrerte meg om hverdagen igjen. Jeg har alltid vært veldig aktiv i familie, jobb og foreningsarbeid. Jeg er god på det, sier Helene med et skjevt smil. Veien tilbake Etter en tid maktet hun ikke mer, all energi var borte. Hun ble sykmeldt. Enkelte dager nesten sengeliggende.  Det var helt forferdelig, jeg følte at alt håp var ute. Hun tok på nytt kontakt med veileder. > Fagbladet 8/2013 > 17 fbaargang2013 fbseksjonKON