¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇDet er en grunn til at noen politikere velger Fagforbundet som sin hovedmotstander i valgkampen.ª Side 38 Seksjonsleder Gerd Eva Volden Kontor og administrasjon ¸ˇ¸ˇˇ€‹ Ny kontor- etterutdanning Fagforbundet tilbyr et splitter nytt studium i kontor, salg og serviceledelse. Studentene går på fagskole, med mye selvstudium, men møtes også til samlinger. Side 29 ˇ€‹ Bekjemper journalsnoking Hvert år avsløres folk i helsevesenet som snoker i andres pasientjournaler, selv om det både er ulovlig og uetisk. Universitetssykehuset i Oslo innfører nye systemer som skal avsløre uvesenet. Side 32 ˇ€‹ Høstens valg FOKUS: Når Høyre og Frp mener at vi ikke trenger å velge mellom skattekutt og velferd, glemmer de hensikten med skatt  nemlig å fordele ressurser mellom offentlige og private formål. Side 36 Vedlikeholdsmester Trondheim er kåret til Norges beste på skolevedlikehold. Innsatsen til blant annet Svein Erik Bangsund bidrar til å bevare verdien på kommunale bygg, og behovet for nybygg, rehabilitering og andre investeringer blir lavere. Side 30 Fagbladet 8/2013 > 27 ¸ˇ¸ˇFoto: Albert Collett fbaargang2013 fbseksjonKON