¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKontor og administrasjon ¸ˇ¸ˇ¸ˇFortsetter på høgskolen etter fagbrevet  Jeg har lyst på mer utdanning i håp om at det vil gi meg ei bedre framtid. Med en bachelor er det større sjanse for at jeg finner meg en god arbeidsplass og en stilling jeg trives i, sier Aroosa Sajid Masih. Nylig fikk Masih fagbrevet i kontor- og administrasjonsfaget. Hun fikk meget godt bestått  beste karakter  og mottok gode tilbakemeldinger fra sensoren. Lærlingtida tilbrakte hun hos Fagforbundet.  Jeg trivdes svært godt, fikk god opplæring og hadde en dyktig veileder, sier Aroosa Sajid Masih. Tar høyere utdanning Nå tar Masih Y-veien (yrkesfaglig vei til bachelorstudier) til høyere utdanning i serviceledelse og markedsføring på Høgskolen i Rena. Etter ett års påbygningsstudier, også disse på Rena i Hedmark, kan hun begynne på den treårige utdanningen. TAR BACHELOR: Nylig fikk Aroosa Sajid Masih fagbrevet i kontor- og administrasjonsfaget. Nå tar hun Y-veien til høyere utdanning i serviceledelse og markedsføring. ¸ˇFristet av Y-veien Hun hadde egentlig ikke tenkt å gå videre, men ble fristet da hun hørte om Y-veien.  Jeg tror markedsføring kan være noe for meg, sier Masih, som ikke er redd for at studiet kan bli for teoretisk. Tekst og foto: VEGARD VELLE Sykefraværsapp for ledere Nav og Arbeidstilsynet har utviklet app-en Nav sykefravær som skal gjøre det enklere for arbeidsgivere å følge opp sykmeldte medarbeidere og overholde fristene i oppfølgingsarbeidet. App-en inneholder: " Huskeliste over lovpålagte oppfølgingspunkter med informasjon om tidsfrister og hvem som har ansvaret. " Et varslingssystem som gir påminnelser underveis om alle kommende aktiviteter for sykmeldte medarbeidere, to uker før fristen går ut, og med en siste påminnelse samme dag. " Tips og råd, blant annet om hvordan arbeidsgivere kan forebygge sykefravær og legge til rette for at arbeidstakere som er sykmeldt, kan fortsette i arbeid. iPhone-versjonen kan lastes ned nå. Android-versjonen lanseres i høst, opplyser Arbeidstilsynet. VV Ulike lederutfordringer i offentlig og privat sektor Mens ledere i privat sektor syns den mest krevende lederoppgaven er å finne nye dyktige ansatte, mener ledere i offentlig sektor at det å utvikle medarbeidere er mest krevende. I april 2013 telefonintervjuet analyseselskapet InFact News 512 norske ledere med personalansvar. Tre lederoppgaver utpekte seg som mer krevende enn andre oppgaver: " å utvikle medarbeidere (19,9 prosent). " å planlegge og bemanne riktig etter de behov man har (19,7 prosent). " Oppsigelse/nedbemanning (19,3 prosent). Lønnssamtaler går greit Overraskende nok syns bare 3,7 prosent at lønnssamtaler er det mest krevende. Mens å finne nye dyktige ansatte anses som den mest krevende oppgaven blant ledere i privat sektor (21,2 prosent), sier kun 12,7 prosent av lederne i det offentlige det samme. 25,7 prosent av offentlig sektor-lederne at det å utvikle medarbeidere er mest krevende, mens kun 16,3 prosent av lederne i det private sier det samme. Viktige forskjeller  Det er noen få, men viktige forskjeller mellom sektorene. Disse illustrerer at lederoppgavene i offentlig og privat sektor krever ulik kompetanse, mener Hanne Zimmermann, direktør i Xtra personell, som bestilte undersøkelsen. Tekst: VEGARD VELLE ¸ˇFagbladet beklager I fotoreportasjen i forrige nummer manglet det bilder fra yrker i SKA. Vi beklager sterkt, og har rettet opp dette i nettutgaven. Se bildene på fagbladet.no. KK 28 > Fagbladet 8/2013 fbaargang2013 fbseksjonKON