¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNy etterutdanning i kontor, salg og serviceledelse Fagbevegelsen er ikke bare opptatt av lønn og tariff. Nå tilbyr Fagforbundet og Handel og Kontor medlemmene studiet Fagskole kontor, salg og serviceledelse.  Fagskolestudiet er kjempebra, og det er et stort behov for det nye tilbudet i arbeidsmarkedet. Du lærer enda mer om ting du har utdanning og kompetanse i fra før, sier rådgiver Karin Lund i Fagforbundet. Studiet vil foregå i regi av studieforbundet AOF, og de ferdigutdannete kan konkurrere med dem som går ut fra høgskoler med en bachelor. Allerede nå i høst starter studiet, og det er ikke for sent å melde seg på. Bred studieplan På studieplanen står sju moduler: " Kontor, administrasjon, salg og servicefagene i et samfunns- perspektiv " Privat og offentlig sektor " Kontor og IKT " Økonomi " Markedsføring og salg " Ledelse og personal " Selvvalgt fordypningsoppgave Ny vei til høyere utdanning  De som har fagbrev i kontorfag eller i salg og service, har i dag ikke så mange muligheter til å videreutdanne seg. Dette er en alternativ karrierevei til høyere utdanning, sier Karin Lund. Hun har hørt om elever som lar HØYERE UTDANNING  De som har fagbrev i kontorfag eller i salg og service har ikke så mange steder å videreutdanne seg, sier Karin Lund, rådgiver i Fagforbundet. Ved siden av Jostein Antonsen, organisasjonssekretær i Handel og Kontor. ¸ˇ¸ˇSTUDIET KONTOR, SALG OG SERVICELEDELSE " Toårig, 1500 timer " Basert på selvstudier, gruppe- arbeid og forelesninger " Søkere må ha fagbrev eller relevant kompetanse " Koster 70.000 kroner, men det er flere gode støtteordninger " Starter opp 26. september 2013 " Studiet skjer i regi av AOF Midt- Norge, se midtnorge.aof.no være å fullføre fagbrev og søker seg til høgskolen fordi de tenker at fag- og yrkesopplæring ikke gir noen mulighet til å utdanne seg videre. Slett ingen søndagsskole  Alle skal ikke måtte ha høyere utdanning, men vi ser at arbeidsgivere ofte foretrekker folk med høyere utdanning ved ansettelser. Fagskoleutdanning er et godt alternativ til høgskole, sier Jostein Antonsen, organisasjonssekretær i Handel og Kontor. Så mange som to av fem hopper av høgskolen etter at de har begynt. Karin Lund tror at studiet blant annet kan treffe folk som ikke er så teoretisk interessert, og som kan supplere fagbrevet med fagskolen etterpå. Men hun understreker at fagskolestudiet i kontor, salg og serviceledelse slett ikke er noen søndagsskole. Det er mange timers studier, og mye av pensum er hentet fra høgskolen. Anslagsvis tar studiet et par dager i uka i løpet av toårsperioden. Selvstudier og samlinger Mesteparten av tida går med til selvstudier, men det er også lagt opp til flere samlinger underveis.  Vi håper at arbeidsgiverne vil være positive når ansatte søker om permisjon med lønn for å reise på samlinger, sier Lund. Tekst: VEGARD VELLE ¸ˇTekstiler demper støy på kontoret Tekstiler bedrer akustikken og gjør kontorhverdagen lettere, mener den danske forskeren Cecilie Bendixen. Før var vegg-tilvegg-tepper, velurgardiner og store polstrede sofaer in på kontoret. Dagens mote dikterer stilrene rom med glatte overflater i betong, glass og stål, materialer som ikke gir mye plass til tekstiler. Det har sine omkostninger. Lyden løper nå uhindret rundt mellom tak, golv og vegger, og runger som i en kirke, skriver nettstedet videnskab.dk.  Dette kan føre til trøtthet, konsentrasjonsvansker eller stress. Tekstilene bør få et comeback, mener Bendixen. VV Fagbladet 8/2013 > 29 Foto: Ola Tømmerås fbaargang2013 fbseksjonKON