¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇTrondheim: Best i vedlikehold Mens Bergen får stryk for vedlikeholdet av skolene sine, får Trondheim skryt. Trønderhovedstaden har fått prisen for landets beste skolevedlikehold. Tekst og foto: ALBERT COLLETT Mange vil huske NRK Brennpunkt i august i fjor. Der fikk vi se hvordan det sto til ved Landås skole i Bergen. Arbeidstilsynet stengte skolen på grunn av elendig inneklima, etter at elever og ansatte hadde hatt store helseplager i mange år. Situasjonen var og er ikke unik. En tredel av skolene i Bergen mangler godkjenning. For ti år siden var situasjonen kanskje enda verre i Trondheim. Ved inngangen til valgkampen i 2003 manglet 40 prosent av skolebyggene godkjenning. Det var avvik på nesten samtlige skoler. Het potet I 1995 ble det innført nye forskrifter om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Innen 1998 skulle alle oppfylle forskriftene. Temaet ble en het potet i Trondheims-valgkampen. Arbeiderpartiets ordførerkandidat Rita Ottervik gikk høyest på banen. Hun proklamerte at hun ville bruke en million kroner på skole hver eneste dag dersom hun ble valgt. Det ble hun, og løftet er holdt. Mange nye skoler er bygd, og vedlikeholdet er på et helt annet nivå enn før. Nå er alle skolene med i en vedlikeholdssyklus. Den innebærer at skolene gjennomgår planmessig vedlikehold hvert fjerde år. året før får de besøk, og tilstanden blir analysert både byggteknisk og funksjonelt. Egne prosjektledere i vedlikeholdsavdelingen har ansvar for hver sin portefølje av skoler. 135 kroner per kvadratmeter Men planer er ikke nok. Det må penger til. Idet disse ordene skrives, har Tormund Ledang Husøy nettopp kommet tilbake fra et besøk i Askøy kommune. Der er ingen av de 17 skolene godkjent.  En åpenbar årsak er at kommunen har satt av altfor LØNNSOMT: Fagforbundets hovedtillitsvalgte Wenche Sagøy og Knut Erik Elnæs er overbevist om at planmessig vedlikehold lønner seg. lite penger. Trondheim setter årlig av 128 kroner per kvadratmeter i sine formålsbygg. Til bygninger for kommunens lovpålagte oppgaver, som skoler og sykehjem, er summen 135 kroner. Til sammenlikning fins det store bykommuner som bare setter av 35 kroner. Det sier seg selv at forsvarlig vedlikehold blir umulig med så lite, sier Husøy:  Vi er svært fornøyd med bevilgningene vi får til vedlikehold, slik at vi kan arbeide planmessig. Det er bred faglig og politisk enighet i Norge om at et absolutt minimum for å opprettholde standarden på kommunale formålsbygg er 100 kroner til vedlikehold per kvadratmeter Tett samarbeid I årets budsjett har Trondheim satt av 60 millioner til skolevedlikehold. Samtidig understreker Aaker og Husøy hvor viktig det er å ha en eiendomsorganisasjon Landets beste Bak prisen for landets beste skolevedlikehold, som ble delt ut for aller første gang i mai, står Kommunesektorens organisasjon KS og Norsk kommunalteknisk forening. I juryen satt representanter for Direktoratet for byggkvalitet, Helsedirektoratet, Elevorganisasjonen og KLP Skadeforsikring. ¸ˇ30 > Fagbladet 8/2013 fbaargang2013 fbseksjonKON