¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇder drift, renhold og vedlikehold samarbeider tett. Alle skoler har egen vaktmester, og renholderne har faste bygg. Det sikrer god lokalkunnskap og muligheter for vel utført arbeid. De skryter også av egne ansatte og det høykompetente byggmiljøet Trondheim kan smykke seg med takket være NTNU og Sintef. For mindre oppdrag har kommunen faste rammeavtaler med flere bedrifter som konkurrerer seg imellom. På Breidablikk skole finner vi Svein Erik Bangsund og Andrzej Piesik. De svinger koster og ruller for Sverresborg Malerservice, en av bedriftene kommunen benytter flittig.  Kommunen er en stor og viktig kunde for oss, og jeg har inntrykk av at de er svært fornøyd. Vi har aldri fått klager på utført arbeid. I det siste har vi hatt mange skoleoppdrag. Samarbeidet med vaktmestrene og de andre ansatte på skolene går veldig fint, forteller de to. Mindre behov for investering Trondheim har ikke sikre tall på lønnsomheten i det planmessige vedlikeholdsarbeidet, men det er åpenbart at innsatsen bidrar til å bevare verdien på kommunale bygg, og at behovet for nybygg, rehabilitering og andre investeringer dermed blir lavere. Wenche Sagøy og Knut Erik Elnæs er hovedtillitsvalgte for hver sine deler av Fagforbundet i Trondheim som begge har ansatte knyttet til vedlikehold. De er ikke et sekund i tvil om at planmessig vedlikehold er den rimeligste løsningen i det lange løp.  Våre egne medlemmer i kommunen driver jo også en form for vedlikehold med sitt daglige renhold og andre oppgaver som blir skjøttet av driftsavdelingene. Dette er en vinn-vinn-situasjon både for kommunen og de ansatte, understreker de, og gleder seg over at et ferskt Frpforslag om å innføre OPS (offentlig-privat samarbeid) ble avvist av både rådmann og politikere. VEDLIKEHOLDER: Svein Erik Bangsund ruller penselen på Breidablikk skole. Han roser samarbeidet med vaktmestre og andre skoleansatte. Styrk ¸ˇvedlikeholdet Av og til er faktorenes orden slett ikke likegyldig. Se hva som skjer når bokstaver bytter plass: Bergen får stryk, Trondheim får skryt. Hvis Bergen skal bevege seg fra stryk til skryt, må selvsagt parolen være: Styrk vedlikeholdet! Fagbladet 8/2013 > 31 ¸ˇ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonKON