¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇGode stipendmuligheter Fagforbundet mottok ca. 14.000 søknader om stipend i perioden 2009 2013. Vel 85 prosent av disse ble innvilget, og omkring 80 millioner kroner ble utbetalt. Medlemmer kan søke stipend til alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på heleller deltid som er formelt kompetansegivende (for eksempel gir studiepoeng) eller har en varighet på 80 timer eller mer. Dekker halvparten Stipendet dekker halvparten av egne dokumenterte utgifter. Du kan få inntil 12.000 kroner pr. kalenderår. Medlemmer kan også søke stipend for kortvarige yrkesfaglige kurs med en varighet på mindre enn 80 timer. Også her kan du få dekket halvparten av dokumenterte kostnader, maksimalt 3000 kroner pr. kalenderår. Lese- og skrivevansker Medlemmer med lese- og skrivevansker kan søke om å få dekket utgifter til lese- og skrivekurs med inntil 10.000 kroner pr. kalenderår. Beløpet omfatter utgifter til datatekniske hjelpemidler. For å søke dette stipendet, må du være yrkesaktiv og ha en spesifikk lese- og skrivevanskelighet, for eksempel dysleksi. Stipendordninger Her er en oversikt over stipendordninger: " Utdanninger ved universiteter og høgskoler " Utdanninger i videregående skole og grunnskole (ny sjanse) " Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer " Praksiskandidatopplæring " Yrkesfaglige kurs " Lese- og skrivekurs med data PF og VV ¸ˇForsyn deg av kaffekurs I løpet av de siste fire årene har Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon (SKA) utarbeidet en rekke ulike kaffekurs til faglige diskusjoner på jobben. Kursene er korte, faglige innledninger som ligger på nett  www.fagforbundet.no/ska. Temaer for kaffekursene er: " Behandle e-post " Den nye sekretæren " Ergonomi " Etikk " Fagstige for kontoransatte " Innledninger " Likestilling " Møteforberedelse " Real /formalkompetanse " Stipendordningen " Sykdom før og under ferie " Yrkesskade  yrkessykdom " Personopplysningsloven VV ¸ˇ¸ˇLandskonferansen i september Seksjonenes landskonferanser skal arrangeres fra tirsdag 24. september til torsdag 26. Landskonferansene skal blant annet velge nytt seksjonsstyre og seksjonenes landsmøtedelegater foran Fagforbundets landsmøte i november. PF ¸ˇVerdivalget i september Fagforbundet har engasjert seg sterkt i valgkampen  og vårt fremste mål er å få medlemmer og tillitsvalgte til å bruke stemmeretten sin. Vårt anliggende er at den som stemmer, bestemmer. Valget blir spennende for alle, ikke minst for våre medlemmer. I et Europa med arbeidsledighet og uro er det naivt å tro at den trygge, velfungerende velferdsstaten Norge vil bestå uansett hva som skjer. Fagforbundet er opptatt av at vi må kjempe for å beholde det vi har av fellesgoder. Vi ønsker et godt og trygt arbeidsliv og en offentlig sektor med kompetente ansatte. Det får vi bare om vi har politikere som tør å satse på egne ansatte i en offentlig eiet og drevet velferdsstat. Fagforbundet vet at kompetanse er en blanding av formell utdanning og arbeidserfaring. Vi vil at stat og Det er en grunn til at noen politikere velger Fagforbundet som sin hovedmotstander i valgkampen. kommuner skal være forutsigbare arbeidsgivere som tar ansatte på alvor gjennom faste, hele stillinger og muligheter for kompetanseheving. Dette er også oppskriften på gode tjenester til innbyggerne. En sterk kommuneøkonomi er viktig for at folk skal få de gode tjenestene de fortjener. Derfor vil ikke Fagforbundet at kommunalt ansatte skal settes ut på anbud til kommersielle eiere som bare tenker overskudd og ikke kvalitet. GERD EVA VOLDEN ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagforbundet har samlet eksempler fra tillitsvalgte i mange kommuner i et hefte om blå politikk. Heftet har av enkelte politikere blitt kalt skremselspropaganda, men det inneholder sanne hverdagshistorier som mange av våre tillitsvalgte kjenner seg igjen i. At det er politikere som ikke liker at vi forteller disse historiene, kan ikke Fagforbundet gjøre noe med. Men reaksjonene er verdt å merke seg når du skal bestemme deg for hvem som får din stemme. Det er en grunn til at noen politikere velger Fagforbundet som sin hovedmotstander i valgkampen. 38 > Fagbladet 8/2013 fbaargang2013 fbseksjonKON