¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇwww.fagbladet.no Nr. 9 2013 > For medlemmer i Fagforbundet ¸ˇTema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Gode dager for unge med demens SIDE 36 ¸ˇMagisk alderdom ¸ˇ¸ˇSIDE 16 ¸ˇForsidefoto: Werner Juvik > SEKSJON HELSE OG SOSIAL fbaargang2013 fbseksjonHEL