¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelse og sosial Innhold ¸ˇ¸ˇ8 TEMA: Lese- og skrivevansker 14 Etter stortingsvalget 16 Magisk alderdom 20 PORTRETTET: Siri Jensen 27 42 HELSE OG SOSIAL 44 FOTOREPORTASJEN: Et fag, et mangfold, en livsstil 50 Heftig på sigøynernes Woodstockª 62 Yalda-saken tilbake til start FASTE SPALTER 4 Aktuelt 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 40 FOKUS: Start med et yrke! 42 Seksjonslederen 54 Debatt 56 Gjesteskribent: Mohammed Omer 58 Oss 60 Kryssord 61 Tilbakeblikk 66 ETTER JOBB: Kick av kompost 68 EN AV OSS: Sørger for at lønna kommer 20 Kvinnejubileum I disse dager er det tjue år siden Siri Jensen samlet kvinner fra kvinne- og fagbevegelse til den første Kvinner på tverskonferansen. Fortsatt er det mange saker hun vil slåss for. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇPrioriterer unge hjelpetrengende Vennesla kommune prioriterer å hjelpe unge som er arbeidsløse og uten skoleplass, og som kan bli permanent hjelpetrengende. 30 32 Løper til ridetimen For et halvt år siden fikk Nor SolvollMyhre rullator. Nå klarer fireåringen å løpe med den når han ser hesten. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ8 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFra han var fire år fikk Kristian Tangen behandling for alvorlig dysleksi. Likevel ble hver eneste skoledag en utfordring. Tangen mener økt konkurranse og karakterer i barneskolen vil forverre problemene. Tidlig innsats er nødvendig ¸ˇ¸ˇTEMA ¸ˇ¸ˇ¸ˇ36 Når yngre menneske får ei demensdiagnose, forsvinn gjerne sjølvtilliten fort. At dei er åleine, eller kanskje blir åleine, hjelper ikkje på. Eit godt aktivitetstilbod kan bøte på tapa. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSjølvkjensla forsvinn ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇArtister med erfaring Mange pensjonister har masse fagkunnskap og energi. I Porsgrunn tar de den i bruk. 16 ¸ˇ40 En ny rapport viser at ungdom som tar yrkesfaglig opplæring på videregående, har gode muligheter på arbeidsmarkedet, skriver fokusforfatter Kristine Hansen. ¸ˇ¸ˇ¸ˇFår jobb etter endt utdanning ¸ˇ2 > Fagbladet 9/2013 Foto: Werner Juvik ISSN 0809-9251 Foto: Ole Morten Melgård Foto: Erik Veigård Foto: Werner Juvik fbaargang2013 fbseksjonHEL