¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAKTUELT ¸ˇ¸ˇNei til tvang 65 prosent er imot bruk av tvang ved sammenslåing av kommuner, viser en undersøkelse TNS Gallup har gjort på oppdrag for Lokalsamfunnsforeningen. Kun en av fem mener at Stortinget bør ha det avgjørende ordet. Halvparten mener det bør bestemmes av kommunens innbyggere. OPS i full fart Mer offentlig-privat samarbeid (OPS) er en av Høyres hjertesaker. I Bodø har OPS-debatten gått varm i sommer. Det borgerlige flertallet i Bodø kommune har vedtatt å binde kommunen til mangeårige kontrakter med private entreprenører. OPS skal brukes for å bygge ny skole på Tverlandet og ny brannstasjon. Kontraktene vil binde kommunen til å leie av utbygger i 25 til 30 år, inntil lokalene er nedbetalt og entreprenøren har tatt ut sin fortjeneste på utbygging og drift. Debatten raser, og frontene er steile, både nasjonalt og lokalt. Forklarer OPS Fagforbundet argumenterte med kostnadsøkninger og sviende erfaringer med OPS andre steder.  Vi forsøker å forklare mekanismene i OPS, hvordan det fordyrer og binder kommunen til en privat utbygger i mange år. Det er tungt. Mange sammenlikner OPS med det å leie et lokale eller bygge med privat finansiering, men det er langt mer enn det, påpeker leder av Fagforbundet Bodø, Ann-Kristin Moldjord. OPS-tilhengerne mener det samme, at motstanderne ikke skjønner OPS-systemet. De mener dette betyr at kommunen unngår nye låneopptak, at kommunen ikke klarer å bygge i egenregi uten overskridelser og at kommunen ikke evner å vedlikeholde bygningene sine.  Dyrt og dårlig  Jeg vil ikke at skattepengene mine skal gå til privates profitt på skolebygninger. Pengene skal ¸ˇ¸ˇ Forby overvåkning Stein Gulbrandsen i Fagforbundet mener overvåkning av ansatte bør være forbudt. Bakgrunnen er flere rapporter som viser en sterk økning i elektronisk overvåkning av ansatte, blant annet via kamera og GPS. Datadirektør Bjørn Erik Thon mener det er betenkelig hvis slik teknologi innføres over hodetª på de ansatte. Papirløst landsmøte Alt skal gå knirkefritt når Fagforbundets landsmøte går av stabelen 11. 15. november. Mye vil foregå via iPad eller pc.  Testen fungerte bra. Vi avdekket noen mindre tekniske feil, men det fikk vi rettet opp i, sier rådgiver HansKristian Stenestø etter å ha gjennomført et prøvelandsmøte. Nei til søndagsåpent ET ALVORLIG VALG: Ann-Kristin Moldjord (t.h.) og Trud Berg, minner om at en OPS-kontrakt gjelder for mange år framover. Den kan ikke bare oppheves om det blir for dyrt. heller gå til å lage en best mulig skole for alle, mener Moldjord. Det er gruppeleder for Arbeiderpartiet i Bodø bystyre, Trud Berg, enig i. Hun har kjempet mot, men tapt, overfor OPS-tilhengerne i år.  Når posisjonen ønsker å unngå nye låneopptak ved å bruke OPS, så er det noe de ikke har forstått, mener Berg, og forklarer:  Kommunens midler er akkurat like mye bundet opp i et OPS som med eget låneopptak. Lånet som en privat entreprenør tar opp, skal også betjenes, og vil gjenspeiles i leiesummen. I tillegg må leiesum dekke vedlikehold, entreprenørs profitt og risiko for overskridelser. Dette har vi bare rett og slett ikke råd til, mener Berg. Fagbladet har forsøkt å få kommentar fra Bodøs ordfører, Ole Henrik Hjartøy (H). Han har ikke besvart våre henvendelser. Tekst og foto: OLA TØMMERåS Vi skal sammen slåss mot hver million de vil gi i skattelette og hvert sykehus de vil legge ned. Rødt-leder Bjørnar Moxnes ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSITATER FRA NETT ¸ˇ¸ˇFramtiden i våre hender, SV og Handel og Kontor mener miljøet vil tape på søndagsåpne butikker. Ansatte i varetransport, vektere og renholdere må også jobbe en dag mer, og høyere strømforbruk, mer bilkjøring og økt fokus på shopping reduserer heller ikke klimautslippet, mener de tre. En eventuell militær seier i Syria vil bli brulagt av hundretusener av døde. Jan Egeland, leder for Flyktninghjelpen Obama fløy over Hamar til Sverige På lederplass i Hamar Arbeiderblad ¸ˇ6 > Fagbladet 9/2013 Foto: Simen Aker Grimsrud fbaargang2013 fbseksjonHEL