¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇNYE OPPDRAG: Jose Maria Lopez forvandler den tidligere overingeniøren til en verdensvant sirkusdirektør. ¸ˇSeniorressursen og lystprinsippet Seniorressursen består av aktive pensjonister som på frivillig basis bruker tid og evner til å være en ressurs for kunst og kultur  basert på lyst. Bakgrunnen er det økende antall nye pensjonister, der mange har et stort engasjement og bred fagkunnskap. Startet av kulturavdelingen i Porsgrunn kommune i 2010. Utvidet til å omfatte Skien og Bamble kommuner. Seniorressursen har satt i gang ulike tiltak som leseombudsordning og seniorteater for og med eldre. Ønsker også å engasjere kulturskolene på dagtid for eldre, og kombinere Den kulturelle bæremeis med Den kulturelle spaserstokk. For tredje år på rad er pensjonister i kommunen mentorer for etablerere av nye kulturbedrifter i alt fra lysdesign, webdesign, livshistorieformidling til Teater Prospero. ¸ˇ18 > Fagbladet 9/2013 fbaargang2013 fbseksjonHEL