¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇElvene og studentene skal ha tillit til dem som kommer på skolebesøk  for da vil de også høre på hva de sier.ª Side 42 Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad Helse og sosial ¸ˇ¸ˇˇ€‹ Vennesla gir unge Nav-brukere hjelp Vennesla kommune gjorde det dårlig på den nasjonale levekårsundersøkelsen i fjor. Dermed besluttet fylkesmannen at Nav skulle få tre ekstra stillinger til unge Nav-brukere. Side 30 ˇ€‹ Ridetur som terapi Aina Engseth er Bodøs eneste rideterapeut. Hun har sett mange brukere som har hatt rask og stor framgang etter at de har begynt å ri. Side 32 ˇ€‹ Norge trenger fagarbeidere FOKUS: Det er for få elever i videregående skole som ønsker å ta fagbrev. En av grunnene er mangelen på læreplasser. Det fører til at vi får for få fagarbeidere. Vi må få på plass en lovfestet rett til læreplass, skriver Kristine Hansen. Side 40 Yngre med demens Personar under 65 år som vert ramma av ein demenssjukdom, er ofte i god form. Dei treng andre tilbod og andre utfordringar enn gamle. I Molde får dei eigne dagar i regi av dagsenteret. Side 36 Fagbladet 9/2013 > 27 ¸ˇ¸ˇFoto: Per-Tormod Nilsen fbaargang2013 fbseksjonHEL