¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇHelse og sosial ¸ˇKarl Evangprisen 2013 Fagforbundet har foreslått at årets Karl Evang-pris går til kjøkkenet på Nygård Sykehjem i Sandefjord. Det er Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS) i Vestfold som har foreslått at prisen i år går til kjøkkensjef Erlend Eliassen og hans medarbeidere.  Det er ikke mange kjøkken som tilbyr ønskekost, sier Kjellfrid T. Blakstad i Fagforbundet. Hun sier at forbundet i nominasjonen også har lagt vekt på at kjøkkenet tilbyr mennesker med spesielle behov en jobb. Det er Statens helsetilsyn som hvert år deler ut prisen til en person eller organisasjon som har gjort en særlig innsats for å fremme folkehelsa. Kandidatene kan også ha bidratt til sosiale forhold som har betydning på folkehelsa. Personer og organisasjoner som har gjort en viktig innsats for rettssikkerheten og sikkerheten i barnevernet, i helseeller sosialtjenesten blir også vurdert. KES ¸ˇ BEHOV FOR SEKRETÆRER: Denne undersøkelsen bekrefter at vi trenger flere og ikke færre helsesekretærer i spesialisthelsetjenesten, sier Sissel M. Skoghaug. Trenger flere helsesekretærer Frustrasjonen rundt rapporterings- og dokumentasjonsmengden i sykehusene er stor. Det kan gi helsesekretærene flere oppgaver. rutineoppgaver som det ville vært mer hensiktsmessig å ha en sekretær eller annet personell som ikke har helsefaglig utdanning, til å gjøre.  Disse funnene er en bekreftelse på at vi trenger flere og ikke færre helsesekretærer i spesialisthelsetjenesten, sier Sissel M. Skoghaug som representerte Fagforbundet i prosjektforumet. Hun sier videre at helsesekretærer etter opplæring kan bli spesialister på for eksempel koding av prosedyrer og diagnoser som gjerne gjøres av leger i dag. Tekst: VEGARD VELLE I januar gikk helseminister Jonas Gahr Støre inn for å kartlegge omfanget av rapportering i spesialisthelsetjenesten. En rekke fagpersoner signaliserte at skjemautfylling og rapportering gikk på bekostning av deres tid med pasientene. Et utvalg ble satt ned for å se på muligheten til å forenkle og effektivisere rapporteringen. Skjemaveldet vokser Gruppa gjorde to sentrale funn: Rapporterings- og dokumentasjonstrykket har økt over tid, og tid som brukes på dokumentering og rapportering, oppleves som uhensiktsmessig høy. Utvalget har intervjuet 50 helsearbeidere; leger, psyko- loger, sykepleiere, sosionomer, hjelpepleiere og sekretærer ved ti ulike sykehus. Mer ansvar til sekretærene Ifølge rapporten oppgir et stort antall informanter, ledere og rent klinisk personell at de gjør ¸ˇVi trenger flere og ikke færre helse- sekretærer i spesialisthelsetjenesten.ª Sissel M. Skoghaug ¸ˇ¸ˇFull lønn med en gang Mange helsefagarbeidere har tatt kontakt med Fagforbundet fordi de ikke får fagarbeiderlønn når de kan dokumentere at de har bestått både fagprøve og eksamen. En del arbeidsgivere har ventet med å heve lønna til den ansatte har kunnet legge fram autorisasjonsbeviset. KS anbefaler nå sine medlemmer å lønne fagarbeidere som fagarbeidere når de har tatt fagprøven og bestått eksamen. KES 28 > Fagbladet 9/2013 Foto: Per Flakstad fbaargang2013 fbseksjonHEL