¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇStøtte til hjelpepleier Fagbevegelsen i Oslo krever at hjelpepleier Stig Berntsen får tilbake jobben sin på Lindeberg omsorgssenter. Hjelpepleier Stig Berntsen ved Lindeberg sykehjem i Oslo ble i november 2011 siktet for overgrep mot flere pasienter. Politiet henla saken i juni 2012, og hjelpepleieren fikk tilbake autorisasjonen. Men jobben har han ennå ikke fått tilbake. Opprop om trakassering Oslo kommune har i snart to år trakassert hjelpepleier Stig Berntsen. I fagforeninga og på arbeidsplassen er han kjent som en person som sier ifra om urett enten det gjelder pasienters eller arbeidskameraters rettigheter. Arbeidsgiveren starta prosessen med usanne påstander om at Berntsen hadde begått overgrep mot pasienter. Det er for lengst avklart at beskyldningene var grunnløse. Likevel nekter Oslo kommune Berntsen å komme tilbake til jobben sin ved Lindeberg omsorgssenter.ª Slik begynner oppropet som ble distribuert til foreninger og tillitsvalgte i sommer. Stevner kommunen Fagforbundet leverte søksmål mot Oslo kommune i sommer med krav om at Stig Berntsen får til- OVER ETT åR: Hjelpepleier Stig Berntsen nektes fortsatt å komme tilbake på jobb, over ett år etter at politiet henla overgrepssaken mot ham. bake jobben. Kommunen svarte med å invitere Berntsen og forbundsadvokat Børge Benum til et møte. Benum opplyser at partene er i dialog og håper de skal komme fram til en god løsning i løpet av høsten. Tekst: NINA BERGGREN MONSEN ¸ˇRus- og spillavhengighet vanlig blant kolleger ¸ˇFlere i jobb Flere mennesker med psykiske plager kommer tilbake til arbeid ved hjelp av Senter for jobbmestringª, viser en ny rapport. Tiltaket fungerer spesielt godt for dem som har stått lenge utenfor arbeidslivet. Ved oppstart meldte 70 prosent av deltakerne om betydelige angstplager, mens 50 prosent hadde betydelige depresjonsplager. Deltakerne hadde også en rekke andre helseplager. Resultatene etter ett år viste at 44 prosent av deltakerne i Senter for jobbmestring var helt eller delvis i arbeid, mens tallet for kontrollgruppen var 37 prosent. Tendensen ble bekreftet et halvt år seinere. KES En av fire har opplevd rus- og avhengighetsproblemer hos en kollega det siste året, viser en undersøkelse Akan kompetansesenter nylig gjennomførte blant 1400 personer.  Problemer med rus og avhengighet er vanligere enn mange tror. Alle virksomheter bør lage kjøreregler for jobbrelaterte drikkesituasjoner og bruke tid på å diskutere dem. Det er viktig for å forebygge, og det gjør det lettere å ta opp problemer når de oppstår, sier Elisabeth Ege i Akan kompetansesenter. Daglig mottar Akan henvendelser fra ledere og kolleger som er bekymret for en ansatt. De mistenker rus eller avhengighetsproblematikk, men vet ikke hvordan de skal håndtere situasjonen. VV AVHENGIG: Akan mottar daglig henvendelser fra ledere og kolleger som er bekymret for en ansatt. ¸ˇFagbladet 9/2013 > 29 colourbox.com Foto: Erik M Sundt fbaargang2013 fbseksjonHEL