¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagskoleutdanning kombinert med jobb Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus Fortløpende opptak. folkeuniversitetet.no tlf: 03838 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇJa til lindrende enhet og omsorg for barn Ja til lindrende enhet og omsorg for barn (JLOB) er en nasjonal og landsdekkende organisasjon som jobber for barnepalliasjon-den lindrende omsorgen for alvorlig syke og døende barn. Den lilla ballongen er en vakker billedbok for barn, helsepersonell og pårørende som vil hjelpe barn og voksne på et svært vanskelig og skjørt tema, Et døende barn. Med boken følger det med et veilederhefte til helsepersonell og voksne for hvordan få til den utfordrende samtalen. Ballonger vil garantert få en helt ny betydning etter dette. Bestill boken på vår nettbutikk www.barnepalliasjon.no ¸ˇ¸ˇPris kr 219,- Pris med bok og et spesialdesignet ballongsmykke til barn, kr 350,- ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇUNIKT, TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSPROGRAM INNEN ELDREOMSORG OG PALLIASJON MED VEILEDNING TIL EGEN ARBEIDSPLASS: OMSORG VED LIVETS SLUTT  EN VERDIG ALDERDOM? Skaff deg kompetanse og trygghet og bli en viktig ressursperson på din arbeidsplass. Undervisningen er fordelt på 3 samlinger, totalt 9 dager over 1 år. Pris for hele programmet: 1 deltager 6.000,- 2 deltagere 10.000,- Ytterligere deltagere 4.000,per person. Godkjente timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie NSF. Godkjent for klinisk fagstige i Fagforbundet. Kursledelse: overlege Stein Husebø og tverrfaglig team ved Verdighetsenteret i Bergen; ledende kompetansemiljø innen eldreomsorg. KULL 13 STARTER 28. JANUAR 2014 www.verdighetsenteret.no Ta gjerne kontakt: sykepleier@verdighetsenteret.no Olaug Finsrud tlf.: 55 39 77 35 Silje B. Eikemo tlf.: 980 08 209 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagbladet 9/2013 > 35 Gratis utdanning! fbaargang2013 fbseksjonHEL