¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇSeksjonsleder ¸ˇTre lederkandidater i SHS Hvem overtar ledervervet i Seksjon helse og sosial (SHS) etter seksjonskonferansen i slutten av september? Kjellfrid T. Blakstad har ledet seksjonen i to perioder på til sammen åtte år, og nå ønsker hun avløsning. Også et av styremedlemmene har frasagt seg gjenvalg. Valgkomiteen i SHS har invitert fylkesstyrene i seksjonen til å fremme forslag på kandidater både til ledervervet, vervet som nestleder og styremedlemmer. Det har vært en god opplevelse å se at fylkene er svært fornøyd med den jobben det nåværende styret har gjort. Mange ønsker at det sittende styret blir gjenvalgt. Men vi har også fått inn noen nye og spennende navn, forteller Hans-Martin Aase, leder i valgkomiteen Valgkomiteen sitter dermed med et luksusproblem i form av tre forslag på lederkandidater og flere gode kandidater enn det er plass til i det nye styret. Vi har dermed et godt grunnlag for å få et nytt styre med bred faglig og geografisk spredning, mener valgkomiteens leder. KES ¸ˇ¸ˇ¸ˇYrkes-NM i ambulansefag WorldSkills Norway, som er ansvarlig for Yrkes-NM, planlegger å legge neste mesterskap til Trondheim. Fagforbundets Seksjon helse og sosial har nedsatt ei arbeidsgruppe som skal se hva som kreves for å delta i ambulansefaget. Arbeidsgruppa skal også legge fram forslag til praktisk gjennomføring av konkurransen. Vi har veldig positive erfaringer fra prøve-NM i ambulansefaget 2012, sier Per Ivar Lundli, som har fått jobben med å lede arbeidsgruppa. Fagforbundets faggruppe for prehospitale tjenester er av samme oppfatning som Lundli. De håper derfor at NM for elever og lærlinger i ambulansefaget blir permanent. Samtidig ser de at deltakelse i EM og VM kan bli problematisk fordi store forskjeller i utdanninga gjør det vanskelig å sammenlikne ferdighetene til lag fra ulike land. Lundli har med seg Steinar Brekkan og Bjørn Erik Hox i arbeidsgruppa. Når de presenterer sine vurderingar i løpet av oktober, skal SHSstyret ta stilling til hvordan Fagforbundet kan bidra i NM i ambulansefag 2014. KES ¸ˇ¸ˇ¸ˇSpennende møter med elever og studenter Tusener av håpefulle ungdommer har i disse dager satt seg på skolebenken for å få en yrkesutdanning. Fagforbundets dyktige tillitsvalgte og yrkesutøvere er på plass ved tavla for å gi dem noen kloke ord med på ferden. Seksjon helse og sosial har i mange år besøkt klasserom i hele Norge. Vi har møtt blide og entusiastiske elever og studenter som er i starten av sin karriere. En gyllen mulighet til å for- telle at det er viktig å være organisert og at de har rettigheter og plikter. Mange velger der og da å bli medlemmer i Fagforbundet. Fagforbundet mener det er ungdom som skal møte ungdom, og ikke minst at de som har erfaring fra faget møter kommende yrkeskolleger. Det er avgjørende at en ung yrkesutøver møter andre ungdommer som har begynt på samme yrkesvei. Elvene og studentene skal ha tillit til dem som kommer på skolebesøk for da vil de også høre på hva de sier. For Fagforbundet handler dette om troverdighet. Elvene og studentene skal ha tillit til dem som kommer på skolebesøk for da vil de også høre på hva de sier. Skoleungdom skal få høre de gode historiene fra helsevesenet fra noen som vet hva som venter dem. De skal få servert bilder på hvordan det er å stå i yrkeslivet og da er det i første rekke fint å legge vekt på de gode situasjonene, de gode opp- levelsene. Fagforbundets represen- tanter kan fortelle at det er langt mer i Helse-Norge enn de negative oppslagene vi altfor ofte leser om i media. Men fortellinger om det gode yrkesliv og tilhørende utfordringer er ikke det viktigste våre medlemmer og tillitsvalgte kan by på i klasserommet. Vi må aldri glemme å lytte til elvene og studentene og forsøke etter beste evne å svare på spørsmål de måtte ha. Og hvis svaret blir vanskelig å formidle der og da, kan vi henvise til nyttige temahefter, fagartikler samt oppslag og videoer på seksjonens hjemmesider www.fagforbundet.no/shs. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ42 > Fagbladet 9/2013 KJELLFRID T. BLAKSTAD Illustrasjonsfoto: Karin E. Svendsen fbaargang2013 fbseksjonHEL