¸ˇFRA TOPPEN AV TåRNET: Ja, alle gamle brannstasjoner har et tårn. Nei, det var ikke for å skue utover byen, men for å tørke slangene etter bruk  før gummislangene var oppfunnet. Her fra tårnet ved Hovedbrannstasjonen i Oslo. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇJULAFTEN På BRISKEBY STASJON: Kollegaer er familie nummer to. TAUREDNING: Oslo brann- og redningsetat har lenge fått låne en utdatert kran for å trene på tauredning  en erfaring som brukes i mange sammenhenger, men også ved redningsoppdrag på de mellom 50 og 100 kranene som alltid befinner seg i Oslo. FRI OPPSTIGNING: Hva alle dykkere normalt vil unngå: Ned til 30 meter dybde, droppe bly, fylle vesten med luft og fyke opp som en propp. Med jevne mellomrom trener froskemenn på nettopp det; på fri oppstigning under kontrollerte former. Risikabelt, men nødvendig ved mange ulykker. Fagbladet 9/2013 > 47 fbaargang2013 fbseksjonHEL