¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Simen Aker Grimsrud simen.aker.grimsrud@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 37 Nina Berggren Monsen nina.monsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 48 Ingeborg Vigerust Rangul permisjon Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 43 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 50 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 53 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 Tilbakeblikk Tekst: ARNSTEIN HØLMEBAKK Formannens høyre hånd Han hadde hånd om det meste i Norsk Kommuneforbund, selv om han nødig tok på seg verv. Fridtjof Ekelund hadde større innflytelse på forbundets utvikling enn de fleste i hans samtid. E Fortrolig medarbeider I NKF fikk han oppgaver nok, og ble aldri fristet til å stille til valg på de fremste ledervervene. På 70- og 80-tallet var han en av de såkalt valgte ansatte, og ble ofte kalt formannens høyre hånd. Som Borns mest fortrolige medarbeider, skrev han også de fleste av hans taler. Ekelund var en av arkitektene bak det første handlingsprogrammet, han var arbeidsutvalgets protokollfører og drivkraft i moderniseringen av en gammelmodig organisasjon som da var blitt landets største fagforbund. En av parhestene Ekelund og Borns største fortjenester, var i det fagligpolitiske samarbeidet der de sikret felles personalpolitiske retningslinjer for kommuneansatte over hele landet. Ingen grå eminense Ekelund ble også beordretª som redaktør i Fagbladet og som informasjonssjef gjennom hele syttitallet, før han ble NKFs administrasjonssjef fra 1983. En stilling han som ung mann en gang faktisk hadde utdannet seg til. Tross innflytelse og makt, noen grå eminense ble han aldri. Det kan medlemmer i Fagforbundets seniorklubb, der han i dag er sekretær, bevitne. For der i gården svinger det når Fridtjof stemmer gitar n. ¸ˇkelund inntok ofte en personlig tilbaketrukket ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ241 393 rolle i oppgavene han skjøttet under Arne Borns lange formannstid. I det stykket minner han ikke så lite om Martin Tranmæl, hans ideal helt fra tenårene. Martin kjente han fra tida som ungdomsrepresentant i styret av Arbeidernes Avholdslag i Oslo like etter krigen.  I ungdomsgruppene var Martin en yndet gjest, der han holdt fengslende appeller på fredagsmøtene. Dit kom gutter som ellers rekte gatelangs, for å høre viser og gitarspill, eller delta i et sangkor. Martin var heller ikke blant dem som kritiserte oss om vi tok inn folk som ikke var helt edru, kan Fridtjof fortelle.  Vi var ikke et lag for avholdsfolk, men for avholdssaken, forsvarte han oss med. Snappet av fagbevegelsen 16 år gammel begynte Fridtjof ved Oslo kemnerkontor, og ble organisert i den kommunale tjenestemannsforeningen der. Avdeling 195 ved rådhuset var den gang landets største funksjonærforening, og i en periode hentet forbundet flere av sine ledende tillitsvalgte derfra. Kemneren sjøl så imidlertid snart den unge Ekelunds talent som effektiv organisator, og spådde ham en lysende karriere ved Oslo rådhus om han ble. I mellomtida tok han utdannelse i EN DRIVKRAFT: Mange av Fagforbundets veteraner har opplevd Fridtjof Ekelund som inspirerende lærer. økonomi, ledelse og personaladministrasjon. Kemneren spilte imidlertid sine kort dårligere enn fagbevegelsen gjorde når det gjaldt å dra veksler på hans talenter. Fridtjof ble utlånt til Oslo Samorg for å løse noen oppdrag for LO. Da grep Arne Born inn for å sikre seg et ryddig hode til å bygge opp den nye NKF-skolen, som var formannens store livsprosjekt. Fridtjof vendte aldri tilbake til rådhuset, sjøl om kemneren lokket med både det ene og det andre. Trykksak REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS ¸ˇFagbladet 9/2013 > 61 M Ø J L I E R K M E T fbaargang2013 fbseksjonHEL