¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ62 > Fagbladet 9/2013 Stevner staten på nytt Familien til asylbarnet Yalda (11) i Tromsø har stevnet staten på nytt etter at Høyesterett fastslo at det var riktig av UNE å foreta en ny vurdering av saken. Tekst og foto: SIMEN AKER GRIMSRUD For ett år siden vant Yalda og familien over Utlendingsnemnda (UNE) i Oslo tingrett. UNE anket, men før saken kom opp i lagmannsretten, fattet UNE et nytt utkastelsesvedtak mot familien fordi de mente det hadde dukket opp nye opplysninger i saken. Familien ville ikke la den nye beslutningen til UNE ligge til grunn for saken i lagmannsretten, fordi de da ville miste en ankeinstans. Lagmannsretten avviste anken, og begrunnet det med at det var det nye vedtaket som var gjeldende. De besluttet at familien må starte forfra i tingretten. Familien anket lagmannsrettens vedtak til Høyesterett, men de opprettholder lagmannsrettens vedtak.  Redd for å bli deportert Rett før Fagbladet gikk i trykken, meddelte familiens støttegruppe at familien vil stevne staten på nytt. ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonHEL