¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇwww.fagbladet.no Nr. 9 2013 > For medlemmer i Fagforbundet ¸ˇTema: Når bokstavene går i ball SIDE 8 Bøker er ferskvare SIDE 30 ¸ˇMagisk alderdom ¸ˇ¸ˇSIDE 16 ¸ˇForsidefoto: Werner Juvik > SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST fbaargang2013 fbseksjonKIR