¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKirke, kultur og oppvekst Innhold ¸ˇ¸ˇ8 TEMA: Lese- og skrivevansker 14 Etter stortingsvalget 16 Magisk alderdom 20 PORTRETTET: Siri Jensen 27 42 KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 44 FOTOREPORTASJEN: Et fag, et mangfold, en livsstil 50 Heftig på sigøynernes Woodstockª 62 Yalda-saken tilbake til start FASTE SPALTER 4 Aktuelt 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Start med et yrke! 38 Seksjonslederen 54 Debatt 56 Gjesteskribent: Mohammed Omer 58 Oss 60 Kryssord 61 Tilbakeblikk 66 ETTER JOBB: Kick av kompost 68 EN AV OSS: Sørger for at lønna kommer 20 Kvinnejubileum I disse dager er det tjue år siden Siri Jensen samlet kvinner fra kvinne- og fagbevegelse til den første Kvinner på tverskonferansen. Fortsatt er det mange saker hun vil slåss for. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ Oslo taper på konkurranse Rådgiver Stein Stugu i De Facto mener Oslo kommune kan tape 1,3 milliarder kroner hvis halvparten av de kommunale barnehagene blir konkurranseutsatt. 29 32 På Kristiansand katedralskole Gimle har de god erfaring med at renholdere og vaktmestre samarbeider om å vedlikeholde skolens uteanlegg. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇRenholdere og vaktmestre samarbeider ¸ˇ¸ˇ30 Ridetur som terapi Anders Leivseth trenger mye fysisk trening og sansestimuli. Niåringen får rideterapi på 4H-gården i Bodø hver uke. ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ8 ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFra han var fire år fikk Kristian Tangen behandling for alvorlig dysleksi. Likevel ble hver eneste skoledag en utfordring. Tangen mener økt konkurranse og karakterer i barneskolen vil forverre problemene. Tidlig innsats er nødvendig ¸ˇ¸ˇTEMA ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇArtister med erfaring Mange pensjonister har masse fagkunnskap og energi. I Porsgrunn tar de den i bruk. 16 ¸ˇ36 En ny rapport viser at ungdom som tar yrkesfaglig opplæring på videregående, har gode muligheter på arbeidsmarkedet, skriver fokusforfatter Kristine Hansen. ¸ˇ¸ˇ¸ˇFår jobb etter endt utdanning ¸ˇ2 > Fagbladet 9/2013 Foto: Werner Juvik ISSN 0809-926X Foto: Ole Morten Melgård Foto: Erik Veigård Foto: Werner Juvik fbaargang2013 fbseksjonKIR