¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇAKTUELT Skvises etter privatisering ¸ˇJa til felles- skolen Over halvparten av den norske befolkningen er imot kommersielle skoler, viser en landsomfattende undersøkelse som InFact Norge AS har utført for LO. 52,7 prosent av de spurte vil beholde dagens ordning, mot 34,9 prosent som ønsker å åpne for flere private skoler. 72 prosent av KrFvelgerne sier nei til mer privatisering, mens 16 prosent sier ja. Blant Venstre-velgerne sier 56,9 prosent nei, mot 29,3 prosent som er for. ¸ˇRenholdere i Austevoll kommune som ble privatisert for under ett år siden, presses nå ut av jobbene sine. ¸ˇTre er sykmeldt, tre har sagt opp og to har fått beskjed om å jobbe i Bergen til tross for at de verken har bil eller sertifikat. Lei helikopter, er svaret fra den nye arbeidsgiveren AB Solutions, ifølge Klassekampen. Selskapet hadde regnet med å få andre oppdrag i Austevoll som de kommunale renholderne kunne utføre, men slik ble det ikke. For første gang var ikke skolen vasket da elevene kom til første skoledag etter skoleferien. Samtidig som kvaliteten på renholdet har blitt dårligere, føler renholderne som fortsatt har en jobb, at de blir herset med av sin nye arbeidsgiver. De får kjeft, og betaling for overtid, ekstratimer og vikartimer uteblir. Selskapet AB Solutions vest sier til Klassekampen at de tar klagene på alvor og vil følge opp klager på kjeft og harselering. Inger Lomheim og Karen Kvinge er tillitsvalgte for Fagforbundet i Austevoll. De er rystet over behandlingen renholderne har fått. Til tross for at selskapet viste fram etiske retningslinjer som imponerte de to, viste det seg raskt at virkeligheten var en annen. Tekst og foto: GEIRMUND JOR, informasjonsavdelingen HERSET MED: Renholderne i Austevoll blir ofret av privatiseringsivrige politikere. ¸ˇ¸ˇLimet i samfunnet ¸ˇAller først, tusen takk til alle medlemmer og tillitsvalgte for innsatsen i valgkampen. Fagforbundet har vært synlige på arbeidsplassene, i gater og på torg, i debatter og i media. Noen har vært reisende i politikk på veien i campingvogn, andre har stått på stand, delt ut frukt og et politisk budskap på kjøpet. Budskapet vårt har vært klart  bruk stemmemuskelen for velferd og et trygt arbeidsliv. Vi har også fortalt de brutale, men sanne historiene om konsekvensene av høyresidens politikk, slik vi ser det i Oslo, Os og Austevoll. Likevel tapte de partiene som støtter LO-medlemmenes ønsker om hvilket arbeidsliv og samfunn de ønsker seg. Stortingsvalget 2013 vil antakeligvis gi oss en regjering som gikk til valg på at de ikke vil opprettholde dagens regler om adgang til midlertidige stillinger. De ønsker ikke å lovfeste retten til heltid, og de åpner for lengre arbeidsdager uten overtidsbetaling. Kampen for å beholde bestemmelsene i dagens arbeidsmiljølov er derfor et av de store slagene vi har foran oss. Vi må også forberede oss på endringer i skatte- og velferdspolitikken, mer sentralisering, konkurranseutsetting og privatisering og mindre overføringer til landbruk og utviklingshjelp. Fellesnevner vil være endringer som går i favør av de som har mest fra før, de som er størst og har mest innflytelse. Med dette valg- resultatet ser vi konturene av et annet samfunn. Fagbevegelsen er beredt. Vi skal sørge for en bedre samordning av kreftene for å bli en sterk motvekt til den blå politikken. Vi må styrke vår egen organisasjon og satse på samarbeid med brede, folkelige allianser som er for fellesskapsløsninger. Sammen med faglige miljøer og tenketanker som vil det samme som oss, skal vi utarbeide våre alternativer og kjempe for dem. Fagbevegelsen er limet i kampen for et trygt arbeidsliv og et solidarisk samfunn. Dette er verdier vi bygger vår eksistens på. De går aldri ut på dato og er uavhengig av hvem som styrer. Jan Davidsen, forbundsleder ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagbevegelsen er limet i kampen for et trygt arbeidsliv og et solidarisk samfunn. ¸ˇ¸ˇ4 > Fagbladet 9/2013 colourbox.com fbaargang2013 fbseksjonKIR