¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇUSIKKER På FRAMTIDA: Tillitsvalgt Detlev Volley (t.v.) og Kent A. Mikkelsen ved Tromsø kommunes felleskjøkken frykter de vil få dårligere lønns- og pensjonsbetingelser når kjøkkenet skal ut på anbud. Til krig mot privatisering Fagforbundet i Tromsø har alliert seg med politiske partier og andre fagforbund i kampen mot privatisering. Mister kontrollen Seks av ti kommunepolitikere opplever å ha svært stor eller stor grad av innsyn og kontroll med tjenester kommunen leverer selv. Bare en av fem mener å ha samme grad av innsyn og kontroll etter privatisering, ifølge en Fafo-rapport om kommunepolitikeres holdning til konkurranseutsetting. Ifølge rapporten er venstrepartiene markant mer opptatt av vilkårene for de ansatte, mens høyrepartiene har mer fokus på økonomi og billigste anbud. Sammen mot mobbing  Blir man mobbet som liten, blir man litt ødelagt som stor. Det var budskapet fra ei jente som deltok i et elevpanel i anledning kampanjen Manifest mot mobbingª, som nylig gikk av stabelen med 320 deltakerkommuner.  Voksne må tro på barna. De som jobber i skoler og barnehager må, sammen med foreldrene, ta ansvar, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen (bildet) til barn og voksne ved Kampen skole i Oslo. Da kommunestyret i Tromsø 19. juni i fjor ga byrådet fullmakt til å privatisere driften i Tromsø kommune, gikk opposisjonspartiene, Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet og Utdanningsforbundet sammen om å danne en allianse mot privatisering.  Det er første gang vi ser en så bred allianse her i byen, forteller Bjørn Willumsen, leder av Fagforbundet i Tromsø.  Byrådet venter på de blå Alliansen som kaller seg Vi bryr ossª, frykter en storstilt privatisering av tjenestetilbudet i den Høyre- og Frp-styrte kommunen.  De som styrer i byen sitter på gjerdet og venter på at en borgerlig regjering skal legge bedre til rette for privatisering. Da kommer de til å privatisere flere av tjenestetilbudene. Det er jeg helt overbevist om, sier Willumsen, som frykter konsekvensene:  For ansatte over 55 år betyr det milliontap hvis de blir utsatt for privatisering, hevder han. Kommunens felleskjøkken skal konkurranseutsettes. De ansatte frykter de vil tape både lønn og pensjon. spare noe særlig annet enn på personal- og pensjonsutgifter. Vi har gode innkjøpsavtaler og momskompensasjon, som blir vanskelig for en privat driver å konkurrere på, sier tillitsvalgt Detlev Volley.  Tegner et skremmebilde Byrådsleder Øyvind Hilmarsen i Tromsø mener Fagforbundet og opposisjonen tegner et skremmebilde. Han tilbakeviser påstanden om at byrådet i Tromsø kun har ventet på et regjeringsskifte for å starte en omfattende privatisering av driften i kommunen.  Vi skal ikke privatisere, men konkurranseut- sette deler av driften. Det ville skjedd uavhengig av borgerlig seier i stortingsvalget, sier han. Både Fagforbundet i Tromsø og tillitsvalgte på sentralkjøkkenet som skal konkurranseutsettes, frykter at ansatte vil tape millionbeløp i lønn og pensjon ved å bli konkurranseutsatt.  I tilfeller med virksomhetsoverdragelse forholder vi oss til arbeidsmiljølovens bestemmelser. Alle våre plikter overføres til den nye arbeidsgiveren, og vil gjelde ut tariffperioden, sier Hilmarsen. ¸ˇ Verken jeg eller de andre tror kommunen vil Tekst og foto: SIMEN AKER GRIMSRUD ¸ˇFagbladet 9/2013 > 5 Foto: Simen Aker Grimsrud 332.723 var medlemmer i Fagforbundet 9.september. Det er 3570 flere enn på samme tid i fjor. Følg utviklingen i ditt fylke på http://bit.ly/UVyDEY. fbaargang2013 fbseksjonKIR