¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇStortingsvalget 2013 ¸ˇfor fagbevegelsen Fagforbundets tillitsvalgte frykter framtida under en regjering med Høyre i førersetet og der Frp sannsynligvis får en hånd på rattet.  Men vi må uansett fortsette å jobbe for medlemmenes lønn og rettigheter, sier de. Tekst: PER FLAKSTAD  Vi må bare innse at vi tapte valget, og at vi får en regjering de neste fire åra som blir langt vanskeligere å sam- En annen utfordring blir å møte et massivt press på konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester de neste årene.  Her må forbundet virkelig mobilisere slik at lokalforeningene får den støtten som trengs når privatiseringskampen står i deres kommune, sier Vidar Stang. Må øke medlemstallet  Dette blir en ny hverdag der vi ikke lenger har en regjering som vil samarbeide med oss, men heller motarbeider mye av det vi står for. Noe av det viktigste for å ha fortsatt tyngde bak kravene våre, blir å opprettholde og øke medlemstallet, sier fylkesleder i Hordaland, Roger Heimli.  Vi skal selvsagt stå på for medlemmene våre, men en ny regjering, som gikk til valg på kon- kurranse om offentlige tjenester og svekkede rettigheter for arbeidstakere, gir nye utfordringer. Da blir det svært viktig å ha så mange medlemmer som mulig for å kunne ivareta rettighetene deres, mener Heimli. Nest verst tenkelige  Det verste som kunne ha skjedd var at Høyre og Frp fikk rent flertall og kunne dannet regjering uten Venstre og KrF. Slik gikk det heldigvis ikke, men valgresultatet er vel det nest verst tenkelige, sier Mari Sanden, leder for Fagforbundet Oslo. Hun har 17 års erfaring i å samarbeide med en blå byregjering der også Frp har deltatt og sier at det er viktig arbeide med, sier Kristin Sæther, Fagforbundet Trondheim. Hun er glad for å bo i Trondheim som fortsatt styres av et rødgrønt flertall, og mener det er viktig å begynne å mobilisere mot neste kommunevalg allerede nå. som er leder for ¸ˇ Det er ute i kommunene at mye av den praktiske politikken foregår. Med en borgerlig regjering blir det derfor ekstra viktig å få et rødgrønt flertall i så mange kommuner som mulig, sier hun. Dialog med regjeringen  Resultatet er skuffende, sier fylkesleder Vidar Stang i Telemark. Samtidig mener han det blir viktig for Fagforbundet å brette opp ermene og gå i konstruktiv dialog med den nye regjeringen for å ivareta med- lemmenes lønns- og arbeidsvilkår.  Dette er den jobben medlemmene forventer at vi skal gjøre, og vi må gjøre den uansett hvem som styrer landet. En av de viktigste utfordringene for fagbevegelsen blir å bidra til å holde arbeidsløsheten nede.  Dette klarte den rødgrønne regjeringen gjennom hele finanskrisa, og jeg mener det er alfa og omega for Norge at folk fortsatt har en jobb å gå til, sier fylkes- lederen. UTFORDRING: Erna Solberg blir ny statsminister, og en borgerlig regjering blir en ny utfordring for fagbevegelsen. ¸ˇ¸ˇ14 > Fagbladet 9/2013 ¸ˇ¸ˇFoto: Erlend Angelo ¸ˇ fbaargang2013 fbseksjonKIR