¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇUngdom som tar yrkesfaglig opplæring på videregående, har gode muligheter på arbeidsmarkedet.ª Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst ¸ˇ¸ˇˇ€‹  Tynt grunnlag for konkurranseutsetting Et privat konsulentfirma mener Oslo kommune kan spare penger på å konkurranseutsette barnehagene. Rådgiver Stein Stugu i De Facto mener konkurransegrunnlaget er tynt og at Oslo tvert imot vil tape over en milliard. Side 29 ˇ€‹ Trener på hesteryggen Margareth Larsen og kollegene hennes på Saltvern skole i Bodø følger hver uke noen av elevene til terapieller handikapridning. Side 30 ˇ€‹ Norge trenger fagarbeidere FOKUS: Det er for få elever i videregående skole som ønsker å ta fagbrev. En av grunnene er mangelen på læreplasser. Det fører til at vi får for få fagarbeidere. Vi må få på plass en lovfestet rett til læreplass, skriver Kristine Hansen. Side 36 Brettspill er in Biblioteket er det nye torget. På Karmøy rydder de ansatte rom for møteplasser mellom mennesker. Og de har funnet fram brettspillene igjen. Side 32 Fagbladet 9/2013 > 27 ¸ˇ¸ˇFoto: Grethe Nygård fbaargang2013 fbseksjonKIR