¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇKirke, kultur og oppvekst ¸ˇBrudd om særavtale Det er brudd i forhandlingene mellom Fagforbundet og KS om en ny særavtale for ansatte i barnehager, skolefritidsordningen, skole og familiebarnehager. Uenigheten og årsaken til bruddet går hovedsakelig ut på at en samlet arbeidstakerside vil ha sentrale bestemmelser i avtalen, mens arbeidsgiversiden ønsker færre sentrale bestemmelser og mer lokal frihet til å organisere arbeidet. Etter forhandlingsbrudd skal særavtalen behandles i en sentral ankenemnd med en nøytral oppmann. Nemnda vil forhåpentlig komme med sin kjennelse før jul. PF Regjeringen med nytt kulturløft Regjeringen la i august fram Kulturløft 3 der den blant annet lover å utvikle en nasjonal strategi for biblioteksektoren. Den vil også legge til rette for flerbruk av kulturbygg. I tillegg ønsker regjeringen å legge til rette for å styrke innsatsen i og mellom barnehage, skole og kunst- og kunstfaglige miljøer. I tillegg skal kulturskoletimen i skolen bli en lovpålagt oppgave, samtidig som det generelle kulturskoletilbudet skal bli bedre. Videre ønsker regjeringen å styrke innholdet i den kulturelle skolesekken, videreutvikle den kulturelle spaserstokken og den kulturelle nistepakka. TB ¸ˇJIPPI 30 åR: Gro Verpe, Helge Toft og Nina Bersaas Jacobsen. Feirer 30 år i Slaktehuset Norges første allaktivitetshus fyller 30 år i år. Pensjonister lager kniver, mens ungdom arrangerer NM i brettspill, og kafeen gir arbeids- og språktrening. De ansatte er mestere til å koordinere. Det gamle slaktehuset i Haugesund sentrum har gitt liv til en uendelig rekke kulturaktiviteter gjennom 30 år. Allerede i 1983 åpnet dørene for folk i alle aldre, og med forskjellig behov og ønsker. Ideen om alle mulige aktiviteter i samme hus er beholdt, mens innholdet har fulgt tidens trender.  Nå er jo brettspill populært igjen, forteller sjefskoordinator Gro Verpe. Program for innvandrere Huset er fylt av politiske partier i alle farger, ungdomsorganisa- sjoner, akvarieklubben og bokelskere. Huset er også en del av det toårige introduksjonsprogrammet for innvandrere, med barselgrupper og guttegruppe for unge alene-asylsøkere. Forebyggende finger Klubb-83 har i 30 år vært et tilbud for mennesker med en utviklingshemning.  Ikke glem Kulturnatt og bruktmarkedet, minner Nina Bersaas Jacobsen om.  Og vår pepperkakeby er den fineste i Europa, legger Helge Toft til. I tillegg har de ansvaret for den årlige overnattingen på ungdomsskolen, der de nye barneskoleelevene får et mykt møte med sin nye skole. Og den årlige dagen da femteklassingene får prøve seg på alle slags idretter. For tolvte år på rad arrangerer de ferieklubb der omkring 100 unger daglig møter opp  uten påmelding.  Vi er en entusiastisk gjeng, og vi får til det meste i samarbeid med Nav, politi, kulturlivet og resten av kommunen. Vi har en finger og en fot med i veldig mye, sier Gro Verpe. Tekst: TITTI BRUN ¸ˇ¸ˇ¸ˇ28 > Fagbladet 9/2013 colourbox.com Foto: Grethe Nygaard fbaargang2013 fbseksjonKIR