¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ Kan tape 1,3 milliarder på konkurranseutsetting Privatisering av barnehager i Oslo vil gi økte utgifter for kommunen og dårligere pensjonsvilkår for dem som blir berørt, ifølge en fersk rapport. ¸ˇMer kunnskap til barnehageansatte Flere ansatte i barnehagene skal få en grunnleggende kompetanse og stimuleres til videre utdanning, varsler kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Regjeringen har lagt framstrategien fra 2014 til 2020 som har fått tittelen Kompetanse for framtidens barnehageª. Hovedtiltaket er et nytt system for kompetanseutvikling som skal synliggjøre karriereveier og utviklingsmuligheter for alle grupper ansatte i barnehagen.  Fagforbundet er fornøyd med at regjeringens kompetansestrategi inkluderer alle ansatte, og vi forventer at fordelingen av kompetansemidlene også vil gjenspeile dette, sier leder i Fagforbundet Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Mette Henriksen Aas. Fagforbundet savner derimot spor av den nye helsereformen i strategien.  Helsefremmende arbeid i barnehagen er viktig som forebyggende tiltak. Her har barne- og ungdomsarbeideren en utdanning som legger vekt på både folkehelse og forebyggende arbeid, samtidig som de er praktisk-pedagogiske. Det burde kommet tydelig fram i kompetansestrategien, mener Henriksen Aas. Tekst: Per Flakstad Høsten 2012 vedtok Oslo kommune å selge ti barnehager og konkurranseutsette ytterligere sju de to påfølgende årene. Noe av grunnlaget for vedtaket var en rapport fra Pricewaterhouse Coopers som konkluderte med at kommunen ville spare 511 millioner kroner over 20 år dersom hver femte barnehage ble konkurranseutsatt og ytterligere 200 millioner kroner hvis halvparten av alle barnehagene ble lagt ut på anbud. Kan gi milliardtap  Jeg er overrasket over kommunens vedtak, som skaper usikkerhet for mange ansatte på et tynt grunnlag, sier rådgiver Stein Stugu i De Facto. Han mener PwC har utelatt og nedjustert viktige økonomiske parametre i sine regnestykker: Selv om kommunen privatiserer barnehager, vil deler av pensjonskostnadene til de ansatte bli igjen hos kommunen. Ifølge De Facto-utrederen vil kostnadene føre til at Oslo kommune taper 705 millioner kroner ved konkurranseutsetting av 20 prosent av barnehagene, framfor en gevinst på 511 millioner. Dersom halvparten av barnehagene konkurranseutsettes, vil kommunen tape nesten 1,3 milliarder kroner, ifølge DeFacto.  Privatisering er ideologi  Det er tydelig snakk om ideologi, og ikke penger, når vi ser på grunnlaget for vedtaket, mener nestleder Anna Elisabeth Uran i Fagforbundet i Oslo. Det er Fagforbundet i Oslo, sammen med Utdanningsforbundet og LO i Oslo, som har bestilt rapporten. Tekst og foto: SIMEN AKER GRIMSRUD ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇ¸ˇFagskoleutdanning kombinert med jobb Folkeuniversitetets helsefagskole i Akershus Fortløpende opptak. folkeuniversitetet.no tlf: 03838 ¸ˇ¸ˇOVERRASKET: De Facto-rådgiver Stein Stugu (i midten) mener Oslo vil tape på privatisering og konkurranseutsetting av barnehager. Her sammen med Anna Elisabeth Uran i Fagforbundet i Oslo og Roy Pedersen fra LO i Oslo Fagbladet 9/2013 > 29 Gratis utdanning! fbaargang2013 fbseksjonKIR